Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda.

Doktorsdiplom i rullar. Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet


Samtliga examen i juridik utfärdas av den centrala examensgruppen på Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Ansökan om examensbeviset görs digitalt via Ladok.
 

Ansök om examen

 

Det finns flera olika examina i vilka juridik kan ingå som huvudämne eller biämne:

 • Juristexamen 
  (tidigare: juris kandidatexamen)
  Eng. titel: Master of Laws (LL.M.)
  Omfattar 270 högskolepoäng.  
 • Fil kand examen i rättsvetenskap
  Eng. titel: Bachelor of Legal Science
  Omfattar 180 högskolepoäng.  
 • Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning
  Eng. titel: Diploma in Laws
  Omfattar 120 högskolepoäng.
  (Endast för studenter antagna före 1 juli 2007.)  
 • Magisterexamen
  Eng. titel: Master of Laws (LL.M.)
  Omfattar 60 högskolepoäng.
  (Ettåriga magisterutbildningar som ges på engelska och kräver fullgjord juristexamen eller motsvarande utländsk juristutbildning.)  
 • Juris doktorexamen
  Eng. titel: Doctor of Laws
  Utbildning på forskarnivå avser utbildning för juris doktorsexamen på fyra år (240 hp) och juris licentiatexamen på två år (120 hp).
 

Diplomutdelning för de som tagit ut en examen på avancerad nivå sker centralt vid universitetets magisterpromotion. 

Läs mer om magisterpromotionen

 

Alumn

Studenter som promenerar vid Frescati
Foto: Niklas Björling

Även efter det att du har avslutat dina studier hos oss kan det vara värdefullt att ha kvar kopplingen till universitetet, dina tidigare kurskamrater och våra nuvarande studenter. Det finns det givetvis flera möjligheter till.

Läs mer om alumniföreningar och samverkan

 

På denna sida