Forskningsämnen

Så gott som samtliga rättsvetenskapliga ämnesområden finns representerade hos oss vid Juridicum. Vi bedriver ledande forskning på nationell nivå och har hög internationell status inom bland annat barnrätt, miljörätt, rättsinformatik, immaterialrätt och skiljemannarätt.

På denna sida finns utförlig information om några av våra framstående forskningsämnen. Klicka på ämnet för att se vilka forskare, utbildningar och forskningsprojekt som är relaterade till det.

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde