Forskningsprojekt

Juridicums storlek och bredd gör att vi har en stark position vad det rör rättsvetenskaplig forskning. Vår ambition är att prestera forskningsresultat inom alla, eller åtminstone de flesta, av rättsvetenskapens områden – och detta på högsta nivå.

Nedan finner du ett urval av de forskningsprojekt som bedrivs av, eller i samarbete med, någon eller några av institutionens forskare. Listan inkluderar även avhandlingsprojekt.