Konferenser och seminarier

Juridiska institutionen arbetar aktivt för att sprida kunskap och resultat från vår verksamhet. Detta sker bland annat genom seminarier och konferenser, där vi också ofta bjuder in nationella och internationella forskare att tala om aktuella forskningsämnen.

Öppen föreläsning på Stockholms stadsbibliotek
Öppen föreläsning på Stockholms stadsbibliotek. Foto: Ingmarie Andersson

Varje år arrangerar Juridicum en stor mängd seminarier och konferenser där vi presenterar vår forskning eller har givande diskussioner tillsammans med andra som är intresserade av de ämnen som våra forskare är verksamma inom. De evenemang som är öppna för allmänheten lägger vi löpande upp i vår kalender. Titta gärna in där och se vad vi har på gång just nu!

Till kalendern

 

Seminarieserier

Institutionen ger flera löpande seminarieserier inom våra olika forskningsområden.  Dessa seminarier är öppna för alla och det kostar inget att delta. Kommande öppna seminarier i regi av insitutionen eller någon av dess centra/institut aviseras alltid i vårt kalendarium här på hemsidan.

Seminarieserien "Arbetsrätten i EU-perspektiv" arrangeras av Institutet för social civilrätt och rör särskilt EU-rättens och den internationella arbetsrättens utveckling, dess sampel med svensk och nordisk arbetsrätt och spänningen mellan arbetsrätten och den ekonomiska rätten. Medverkar gör både forskare från institutionen och andra organisationer.

Institutet för social civilrätt

I den digitala seminarieserien "Barnrättsnytt" som arrangeras av Stockholms barnrättscentrum ges möjlighet att diskutera och lära sig mer om aktuella händelser och samhällsfrågor med barnrättslig koppling. 

Stockholms barnrättscentrum

Institutet för Europeisk rätt anordnar regelbundet forskningsseminarier och konferenser och samarbetar med ett antal svenska och internationella akademiska institutioner med inriktning på europeisk rätt och politik.

Institutet för Europeisk rätt

På denna sida