Kontakt

 

Adress och telefon

Besöksadress

Universitetsvägen 10C,
Södra huset, Frescati
C-huset, plan 4-9

Postadress

Juridiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon

Växel: 08-16 20 00 

Öppettider

Institutionen är öppen för allmänheten mellan klockan 09.00-15.00. Övrig tid måste besök avtalas med någon av institutionens anställda eftersom dörrar och hissar då är låsta.

Kontaktuppgifter till personal

För att kontakta en viss anställd kan du skicka ett e-postmeddelande till den personen genom att följa mallen förnamn.efternamn@juridicum.su.se, eller använda sökfunktionen högst upp på denna sida. Genom sökfunktionen når du profilsidan där samtliga kontaktuppgifter står.

Kontaktuppgifter till lärare/kursadministratörer

Vill du komma i kontakt med din kursadministratör/amanuens eller en lärare på din kurs? Använd dig då av kursens funktionsadress som står längst ned på kurssidan i kurskatalogen. 

Kurser och program
 

 

Ledning

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
Studierektor
Studierektor
Studierektor
Akademisk kanslichef
Administrativ kanslichef
 

Student- och kursadministration

Under Utbildning har vi samlat detaljerade kontaktuppgifter till:

  • Studentexpedition
  • Utbildningskansli
  • Studievägledare
  • Internationella kansliet
  • Forskarutbildning och doktorandkurser

Se kontaktuppgifter relaterade till utbildningen 

Kursadministration

Om du har frågor angående en viss kurs (t.ex. gällande schema, uppgifter, tentamen, betyg osv.) ska du använda dig av kursens funktionsadress/e-postadress.

Du hittar kontaktuppgifter för respektive kurs längst ner på varje kurssida i vår kurskatalog.

Kurser och program

 

Lärare, forskare och doktorander

Om du vill komma i kontakt med läraren på en viss kurs eller den som är ansvarig för ett specifikt program så hittar du deras kontaktuppgifter på respektive kurs- eller programsida.

Kurser och program

För att få fram kontaktuppgifter till en forskare eller doktorand så är det enklaste att söka på personens namn i vår sökfunktion, för att komma till personens egen profilsida. Du kan även se listor över forskare som är anknutna till ett visst ämne på våra forskningssidor.

Forskningsämnen

 

Teknisk och administrativ personal

Nedan är ett urval av vår personal inom den tekniska/administrativa sektionen vars funktion kan vara av intresse för allmänheten att komma i kontakt med. Saknar du den person du söker i listan här så kan du alltid få upp vår personals profilsidor genom att använda sökfunktionen högst upp på sidan.

Vill du nå kursadministrativ personal (kursadministratör eller amanuens) så finner du kontaktuppgifter längst ned på kursens egna sida i kurskatalogen.

 

Press och kommunikation

Arbetar du som journalist eller i media? Du kan kontakta Stockholms centrala presstjänst, som hanterar press- och mediefrågor både dag och kvällstid, eller vända dig till Juridicums egen presskontakt.

Stockholms universitet - Press och media

Hitta experten

Press och kommunikation (kontaktas företrädesvis via mail)
 

Annonsering

Om du som arbetsgivare eller organisation har en praktikplats, ett stipendium, en ledig tjänst eller liknande att erbjuda vid din verksamhet är du varmt välkommen att skicka in din annons till annons@juridicum.su.se. Dessa annonser publiceras på våra annonssidor, vilket de mest besökta sidorna näst efter utbildningssidorna. 

Annonssidan:

Arbete, praktik och karriär

 

 

Allmänna frågor

Ovan på denna sida finns kontaktuppgifter och flera anvisningar för hur du kan komma i kontakt med en specifik person vid vår institution eller en viss kurs.

I de fall som du inte vet vem du ska vända dig till eller om du vill begära ut en allmän handling kan du maila till info@juridicum.su.se

På denna sida