Arbete, praktik och karriär

Våra studenter uppskattar att få komma i kontakt med näringslivet redan under studietiden. Därför har vi på denna sida samlat praktik- och platsannonser, stipendiat och externa evenemang som kan vara av intresse för juriststudenter.

Vi tror på närheten till arbetsmarknaden. En juristexamen öppnar upp för en mycket bred arbetsmarknad inom både privat och offentlig sektor och nära hälften av alla juriststudenter har ett kvalificerat jobb  - redan innan de avslutat sin utbildning. 

Företag och byråer är på ständig jakt efter nya talanger. Att praktisera deltid på en firma kan ge dig goda erfarenheter och möjlighet att sätta dina nyvunna kunskaper från vår utbildning i rätt kontext. Här hittar du även stipendiat och anställningar som kan vara av intresse för dig som befinner dig i slutet av dina studier och har hunnit fundera lite över framtiden och vad du ska göra härnäst.

 

Vår annonssida

På vår annonssida lägger vi kontinuerligt upp:

  • Platsannonser (till exempel fasta tjänster, sommar- och extrajobb, vikariat, projektanställningar, kortare utredningsuppdrag)
  • Praktikplatser
  • Övriga annonser (som stipendier, studiebesök, uppsatsämnen, företagsträffar, försäljning av begagnade lagböcker)

Gå till annonssidan

 

Att annonsera hos oss är kostnadsfritt. Dagens juridikstudenter är vana att göra rättsutredningar, de behärskar ny teknik och talar ofta flera språk. De har genom metodinriktade studier lärt sig att formulera problem, analysera och komma med praktiska lösningar.

Vi är övertygade om att fler möten mellan näringslivet och universitetet är utvecklande för båda parter och bidrar till att ge nya perspektiv på det juridiska arbetet.

Information för arbetsgivare om praktikplatser

 

Annonsunderlag

Vi tar gärna emot annonser i Word-format (ej som pdf) via e-postadress annons@juridicum.su.se.

Om det är en platsannons eller praktikplats som du vill få publicerad bör du med fördel utgå från de allmänna råd som gäller för den typen av utlysningar när du skriver din text, Se till exempel följande mall för att skriva jobbannons.

Observera att vi enbart tar emot annonser som är skrivna på svenska. Vi förbehåller oss rätten att göra smärre ändringar i din annonstext vid behov.

 

Inför jobbsökandet

Den centrala studie- och karriärvägledningen vid Stockholms universitet har sammanställt information om karriärevenemang (som bland annat hur man skriver CV) och tips för att öka dina chanser på arbetsmarknaden här.

 

Andra vägar till jobben


Hittar du inte vad du söker bland våra annonser? Det finns flera sätt att hitta företag som söker juriststudenter och nyexaminerade att rekrytera. En god start kan till exempel vara att besöka en arbetsmarknadsmässa eller botanisera på andra sidor med riktade platsannonser.
 

Läs mer om arbetsmarknaden för jurister på Akavias hemsida: Akavia - läget på arbetsmarknaden

 

Juridiska föreningen anorndar varje år de s.k. juristdagarna, som är en mycket populär arbetsmarknadsmässa för juriststudenter.

Mässan erbjuder en ypperlig chans att knyta kontakter, få inspiration och lära dig mer om dina potentiella arbetsgivare. Utställarna är alltifrån stora affärsjuridiska byråer till mindre humanjuridiska byråer, myndigheter och organisationer, banker, försäkringsbolag, revisions- och konsultbyråer. Utbudet varierar från varje år.

Läs mer om Juristdagarna

Efter avslutad juristutbildning finns möjlighet att söka notarietjänstgöring. Syftet med notarietjänstgöringen är att ge nyutexaminerade jurister erfarenhet och utbildning utöver de akademiska studierna. Tjänstgöringen sker huvudsakligen vid tingsrätt eller förvaltningsrätt under två år.

Läs mer om notarietjänstgöring på följande länk:

Sveriges Domstolar - Notarietjänstgöring

Det finns ett brett utbud av tidningar och webbplatser som publicerar platsannonser. Tänk däremot på att många företag lägger upp platsannonser direkt på sin egen hemsida eller på sina sociala medier så som Facebook och LinkedIn. 

Exempel på sidor där du hittar platsannonser är:

 

En person får hjälp av en studievägledare på en mässa

En uppföljning av våra utexaminerade studenter (alumner) från juristprogrammet görs regelbundet. I enkäten finns lite bakgrundsinformation, hur de upplevde utbildningen och hur det har gått för dem på arbetsmarknaden.
Läs de senaste undersökningarna här:

Enkätundersökning: Utexaminerade 2020 (514 Kb) (från år 2023)

Enkätundersökning: Utexaminerade 2018 (487 Kb)  (från år 2020) 

Enkätundersökning: Utexaminerade 2016 (1600 Kb)  (från år 2018)

 

 

Kontakt

Annonsansvarig
På denna sida