Kontakt

Alla mottagningstider är inställda tillsvidare. Studievägledning, studierektorer och studentexpedition har istället utökade telefontider och kan även nås via mail.

 

Utbildningskansliet

Juridiska institutionens utbildningskansli består av studierektor, studievägledningen och studentexpeditionen. Utbildningskansliet kan ge allmän information och vägledning om kurser och utbildningar vid Juridiska institutionen.

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen svarar för allmän utbildningsinformation, tillhandahållande av betygsutdrag, m.m. 

För närvarande är expeditionen obemannad, men det går bra att skicka e-post till nedanstående mailadress som besvaras av en studievägledare.

Studentexpeditionen

Studievägledning

Samtliga studievägledare och studierektorer kan svara på allmänna frågor som rör studievägledning för samtliga grundutbildningar (som studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser).

OBS! Mottagnings- och telefontiderna kan komma att ändras med kort varsel. Eventuella ändringar aviseras nedan.

Studierektor
Studievägledare
Studievägledare
Biträdande studierektor/studievägledare

Internationella koordinatorer

Vid vårt Internationella kansli finner du de internationella koordinatornerna som hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen. De svarar även för frågor som berör magisterprogrammen.

Studentutbyten
Magisterprogrammen
Kanslichef

Forskarutbildningen

Studierektor
Kursadministratör

Kurskontakt

Kursinformation såsom scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du på respektive kurs sida i den digitala utbildningskatalogen. Där finns även kontaktinformation till kursens amanuens/kursadministratör. Det är till denna adress du ska maila om du har frågor som berör en specifik kurs.

Sök fram kurs i den digitala utbildningskatalogen

Kurser inom juristprogrammet

På denna sida