Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Utbildningskansliet (studievägledare, studierektorer och studentexpeditionen), Internationella kansliet (internationella koordinatorer), Forskarutbildningen och kurskontakter.

 

Utbildningskansliet

Juridiska institutionens utbildningskansli består av studierektor och studievägledning. Utbildningskansliet kan ge allmän information och vägledning om kurser och utbildningar vid Juridiska institutionen.

Avvikande öppettider hos Utbildningskansliet och Internationella kansliet VT2024

Vi har stängt nedanstående dagar:
- Onsdag 1/5
- Kristi himmelsfärds dag torsdag 9/5
- Nationaldagen måndag 6/6

Studievägledning

Samtliga studievägledare och studierektorer kan svara på allmänna frågor som rör studievägledning för samtliga grundutbildningar (som studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser).

Observera:
Mottagnings- och telefontiderna kan komma att ändras med kort varsel. Eventuella ändringar aviseras under "Avvikande mottagningstider" i respektive kontaktruta nedan.

Studievägledare
Studievägledare
Biträdande studierektor/studievägledare
Studierektor
 

Internationella koordinatorer

Vid vårt Internationella kansli finner du de internationella koordinatornerna som hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen. De svarar även för frågor som berör magisterprogrammen.

Studentutbyten
Magisterprogrammen
Administrativ kanslichef
 

Kurskontakt

Kursinformation såsom scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du på respektive kurs sida i den digitala utbildningskatalogen. Där finns även kontaktinformation till kursens amanuens/kursadministratör. Det är till denna adress du ska maila om du har frågor som berör en specifik kurs.

Sök fram kurs i den digitala utbildningskatalogen

Kurser inom juristprogrammet

Kontakta respektive kurs via Athena (inloggning krävs)

Kontakta respektive kurs via den öppna Athena-sidan (ingen inloggning krävs)

 

Studievägledning/allmänna frågor - kontakt

Fristående kurser: fristaende-kurser@juridicum.su.se

Juristprogrammet: juristprogrammet@juridicum.su.se

Kompletteringsutbildningen för utländska jurister: kompletteringsutb@juridicum.su.se

Magisterprogram: master@juridicum.su.se

Kurser inom lärarprogram: catrinel.florea@juridicum.su.se

 

 

Forskarutbildningen

Administratör för forskarutbildningen
På denna sida