Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Utbildningskansliet (studievägledare, studierektorer och studentexpeditionen), Internationella kansliet (internationella koordinatorer), Forskarutbildningen och kurskontakter.

 

Utbildningskansliet

Juridiska institutionens utbildningskansli består av studierektor, studievägledningen och studentexpeditionen. Utbildningskansliet kan ge allmän information och vägledning om kurser och utbildningar vid Juridiska institutionen.

Avvikande öppettider under VT2023

Utbildningskansliet har stängt följande dagar:

6/4 Skärtorsdag

10/4 Annandag påsk

1/5 Första maj

5/6 Stängt pga. nationaldag

6/6 Nationaldag


Under sommaren har vi begränsade öppettider. Närmare information om detta kommer i slutet av terminen. 

 

Studentexpeditionen

Studentexpeditionen svarar för allmän utbildningsinformation, tillhandahållande av betygsutdrag, m.m. 

För närvarande är expeditionen obemannad, men det går bra att skicka e-post till nedanstående mailadress som besvaras av en studievägledare.

Studievägledning

Samtliga studievägledare och studierektorer kan svara på allmänna frågor som rör studievägledning för samtliga grundutbildningar (som studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieavbrott, dispenser).

OBS! Mottagnings- och telefontiderna kan komma att ändras med kort varsel. Eventuella ändringar aviseras under "Avvikande öppettider under VT2023" ovan eller under "Avvikande mottagningstider" i respektive kontaktruta nedan.

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
Biträdande studierektor/studievägledare
Studierektor
 

Internationella koordinatorer

Vid vårt Internationella kansli finner du de internationella koordinatornerna som hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen. De svarar även för frågor som berör magisterprogrammen.

Studentutbyten
Magisterprogrammen
Administrativ kanslichef
 

Kurskontakt

Kursinformation såsom scheman, litteraturförteckning, tentamenstillfällen, m.m. hittar du på respektive kurs sida i den digitala utbildningskatalogen. Där finns även kontaktinformation till kursens amanuens/kursadministratör. Det är till denna adress du ska maila om du har frågor som berör en specifik kurs.

Sök fram kurs i den digitala utbildningskatalogen

Kurser inom juristprogrammet

 

Studievägledning/allmänna frågor - kontakt

Fristående kurser: fristaende-kurser@juridicum.su.se

Juristprogrammet: juristprogrammet@juridicum.su.se

Kompletteringsutbildningen för utländska jurister: kompletteringsutb@juridicum.su.se

Magisterprogram: master@juridicum.su.se

Kurser inom lärarprogram: catrinel.florea@juridicum.su.se

 

 

Forskarutbildningen

Studierektor
Kursadministratör
På denna sida