Forskargrupper

Modern rättsvetenskaplig forskning baseras på ett kritiskt förhållningssätt, som på vetenskaplig grund undersöker och ifrågasätter normer och strukturer. Den drar nytta av influenser från och samarbeten med andra vetenskapsområden, och bidrar även till utvecklingen av dessa.

Vid Juridicum är vi positiva till områdes- och disciplinöverskridande forskning och forskningssamarbeten. Det märks bland annat genom några av de tvärvetenskapliga forskargrupper vid Stockholms universitet där våra forskare är, eller har varit, delaktiga.

Förutom nedanstående grupper bedrivs framgångsrik rättsvetenskaplig forskning inom ramen för olika institut, centra och andra former av forskargemenskaper som främjar forskningens kvalitet. Mer om denna forskning hittar du på respektive institut/centrumbildnings egen hemsida.

Våra institut och centrumbildningar