Våra utbildningar

Juridiska institutionen erbjuder ett flertal utbildningsprogram samt många fristående kurser i juridik.

Sök bland våra utbildningar

Våra fristående kurser

Juridiska institutionen erbjuder många fristående kurser på både grund- och avancerad nivå inom olika juridiska områden. Kursutbudet varierar från termin till termin.

Vårt kursutbud på grundnivå:

Affärsjuridik, 15 hp

Arbetslivets juridik I, 15 hp

Associationsrätt, 15 hp

Arbetsrätt, 7,5 hp

Beskattningsrätt I, 15 hp

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Medie- och marknadsjuridik, 7,5 hp

Miljöskyddsjuridik, 15 hp

Offentlig upphandling, 15 hp

 

Vårt kursutbud på avancerad nivå:

Arbetslivets juridik II - EU-rättens implementering i svensk arbetsrätt, 7,5 hp

Etik för jurister, 15 hp

Företag och mänskliga rättigheter, 15 hp

Försäkringsrätt, 15 hp

Internationell skatterätt, 15 hp

Juridik och praktik, 15 hp

Juridik och praktik, 30 hp

Medicinsk rätt, 15 hp

Medierätt, 15 hp

Offentlig upphandling, 15 hp

Sjö- och transporträtt, 15 hp

 

 

 

Vy över campus Frescati. Södra husen
Södra husen vid Campus Frescati. Foto: Stockholms universitet.


Se vårt aktuella kursutbud längst ner på denna sida eller genom att klicka på ovanstående knapp "Hitta din utbildning". 

Vi erbjuder kurser och program i juridik på både grund- och avancerad nivå.

 

Juristprogrammet

Juristprogrammet är ett av de mest sökta utbildningsprogrammen på Stockholms universitet och omfattar 270 högskolepoäng (4,5 års heltidsstudier). Utbildningen leder till en juristexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer om juristprogrammet och dess kurser
 

 
 

Vi erbjuder ett flertal fristående kurser på grund- och avancerad nivå under vår- och höstterminerna. Under sommaren erbjuder vi även kursen Juridisk översiktskurs som ger en god inblick i juridisk systematik och de svenska rättsreglerna inom ett flertal områden.   

Läs mer om våra fristående kurser i juridik  

 

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap innebär en etappavgång från juristprogrammet. Ansökan samt antagning sker till juristprogrammet vid Stockholms universitet och efter de tre första terminerna ansöker studenten om övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap.

Läs mer om filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap
 

 

Som utländsk jurist finns flera valmöjligheter för dig som vill komplettera dina studier för att applicera dem på svensk rätt. En av dem är vår kompletteringsutbildning:

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister

Läs om övriga utbildningar och alternativ för utländska jurister

 

Våra magisterprogram är ettåriga utbildningsprogram som ges på engelska (5 st.) och svenska (1 st.). Information om de engelska magisterprogrammen finns på Juridicums engelska webbplats

Vårt svenska magisterprogram är nytt från HT22 och går att läsa mer om på länken nedan.

Magister i barnets rättigheter (60 hp)

Hela utbildningsutbudet hittar du längst ned på denna sida (klicka på aktuell termin).
 

 

Juridiska institutionen ger ett antal kurser i juridik som ingår i program för studenter som studerar vid andra institutioner.  
 

Juridik inom lärarutbildningar:
 

  • Juridik och etik i skolans värld
  • Rättsliga och yrkesetiska aspekter på skolan
  • Rättsliga och yrkesetiska aspekter på arbetet i förskolan

Läs mer om våra kurser inom lärarutbildningen här

 

Juridik inom andra utbildningar:
 

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet

Introduktion till förvaltningsrätt, arbetsrätt och offentlig anställning

Arbetslivets juridik II

 

 

Är du intresserad av att bli doktorand? Vi erbjuder forskarutbildning med slutmålet juris doktorsexamen eller juris licentiatexamen i tolv olika forskarutbildningsämnen.

Läs mer om vår forskarutbildning
 

 

Grundläggande rättsutbildning (GRU)

OBS: Denna utbildning ges inte längre.

Denna examen kan enbart tas ut av studenter antagna till juristlinjen före 1 juli 2007. Studenter kunde enligt 1997 års studieordning examineras på denna utbildning till och med 30 juni 2015, därefter utgick denna utbildning.

Den grundläggande rättsutbildningen på 120 högskolepoäng bestod av obligatoriska kurser om 90 högskolepoäng (som motsvarar juristlinjens tre första terminer) samt kompletterande kurser om 30 högskolepoäng. De kompletterande kurserna kunde vara antingen obligatoriska kurser eller specialkurser.

Examenstitel: Högskoleexamen avseende grundläggande rättsutbildning, 120 hp (engelsk översättning: Diploma in Laws, 120 credits.)

Sök bland våra utbildningar