Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning

Kursen Introduktion till förvaltningsrätt och arbetsrätt vid offentlig anställning syftar till att ge de studerande insikter i de rättsliga förutsättningarna för tillämpningen av förvaltningsrättslig reglering inom den offentliga förvaltningen.


Kursen ingår i kandidatprogrammet Statsvetenskap med offentlig politik och organisation (KOPO) och läses på termin 4.

Kandidatprogrammet KOPO är en 3-årig statsvetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena offentlig politik och organisation. Utbildningen ges av Statsvetenskapliga institutionen.

Läs mer om kandidatprogrammet Statsvetenskap med offentlig politik och organisation


I kursen betonas de syften som uppbär den offentligrättsliga regleringen, nämligen kraven på rättssäkerhet och myndighetsutövning i enlighet med lagar och andra föreskrifter och med iakttagande av grundläggande förvaltningsrättsliga och arbetsrättsliga principer. Under kursen ges vidare en tämligen bred översikt över det arbetsrättsliga regelverket. Kursen avslutas med en presentation av relevant kommunalrättslig reglering, principerna för hanteringen av allmänna handlingar samt EG-rättens inverkan på intern förvaltningsrätt och arbetsrätt. Materialet kommer att belysas med hjälp av praktiska exempel i avsikt att klargöra innebörden av den svenskfinska förvaltningsrättsmodellen.  
 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppundervisning.
   

  Examination


  Examinationen är skriftlig och sker antingen i form av salskrivning eller hemtentamen.  
   

  Examinator

  Christine Storr
  Åsa Örnberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  ifaoa@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Björn Sandberg

  Kursföreståndare: 
  Christine Storr
  Åsa Örnberg