Offentlig upphandling, 15 hp

Om kursen

Den fristående kursen Offentlig upphandling grundas på den specialkurs som ges vid Juridicum i Stockholm sedan år 2003.

Kursen ger en mycket bra grundläggande utbildning om det rättsliga regelverket för offentlig upphandling och för upphandling inom försörjningssektorerna. Kursen ges dessutom i huvudsak på distans, online och på kvällstid, vilket innebär att även personer som inte bor i Stockholm kan delta i utbildningen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen