Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Offentlig upphandling

Den övergripande målsättningen med kursen Offentlig upphandling på avancerad nivå är att ge fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor i regelverket om offentlig upphandling. I detta omfattas lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingsrättslig lagstiftning.

Affärsmän går igenom ett kontrakt tillsammans
Foto: Korrawin / Mostphotos

Offentlig upphandling utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Den övergripande målsättningen med kursen är att den ska ge fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor i regelverket om offentlig upphandling, vilket omfattar lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och övrig upphandlingsrättslig lagstiftning. Under kursen behandlas det upphandlingsrättsliga regelverkets roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund. Kursen omfattar således ingående studier i regelverket om offentlig upphandling, vilket studeras i sin helhet mot bakgrund av bakomliggande EUdirektiv och övriga upphandlingsrättsliga bestämmelser inom unionsrätten. Praxis från EU-domstolen och vägledande avgöranden från svenska domstolar i upphandlingsmål behandlas ingående.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (173 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av onlinelektioner.

  Under kursen ska studenterna  författa en individuell promemoria på vilken de erhåller individuell feedback. I promemorian ska studenter ur ett kritiskt perspektiv behandla en på förhand given upphandlingsrättslig frågeställning. I kursen ingår även en gruppuppgift.

  Examination

  Examination sker genom författandet av en individuell promemoria, genom den gemensamma case-övningen och genom en skriftlig tentamen (online-skrivning).

  Examinator


  Andrea Sundstrand, universitetslektor.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Observera att schemat kan uppdateras fram till en månad innan kursstart.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteratur (gäller fr.o.m. VT 2023)

  • Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Norstedts juridik, 2022, 161 sidor, ISBN 9789139025894

   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  offupp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Marie Hellgren

  Kursföreståndare: 
  Andrea Sundstrand