Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridik och praktik

Kursen Juridik och praktik syftar till att förmedla förmåga och färdighet att omsätta de teoretiska kunskaper som förvärvats inom ramen för Juristprogrammet i praktiskt juridiskt arbete.

awyer teams negotiating an agreement
Foto: Arne Trautmann / Mostphotos


Genom det praktiska arbetet i denna kurs förväntas du att, förutom att skaffa dig specialkunskaper inom det juridiska fält som praktiken omfattar, tillägna dig en förmåga att strategiskt identifiera, bedöma och lösa juridiska problem. Vidare förväntas du kunna på grundval av ett professionellt förhållningssätt värdera de samhälleliga konsekvenserna av dessa lösningar. Du förväntas kunna göra detta såväl självständigt som i samverkan med andra jurister, representanter för andra yrkesgrupper och allmänheten. I den mån praktiken är av internationell art förväntas du också erhålla en ökad förståelse för och kunskap om andra rättskulturer och rättsordningar.

Studenten har själv ansvaret för att ordna en praktikplats innan registrering sker på kursen.  

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Juridik och praktik
  Kursbeskrivning (136 Kb)

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av praktik på praktikarbetsplatsen.
   

  Examination


  Examination sker genom dels genom praktiktjänstgöringen, dels genom författande av en promemoria innehållande en systematisk och kritisk analys av förhållandet mellan juridik och praktik samt det juridiska förhållningssättet, juristrollen och yrkesetiken på det arbetsfält som praktikarbetsplatsen verkar inom.  
   

  Examinator


  Johan Schelin
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

   

  Ansökan


  Ansökan sker fortlöpande under terminstid. Ansökan ska lämnas senast sex terminsveckor före kursstart (praktiktjänstgöringens början). Ansökan sker på följande blankett:

  Ansökan: Juridik och praktik fr.o.m. HT21 (117 Kb)


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  pra15@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Hedda Brinklet

  Kursföreståndare: 
  Johan Schelin