Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I

Kursen Beskattningsrätt I förmedlar en övergripande bild av det svenska skattesystemet med särskild tonvikt på reglerna för inkomstskatt och mervärdeskatt. Här skapas förståelse för skattesystemets grundläggande struktur och uppbyggnad samt skatterättens roll, både nationellt och internationellt.

Consultation between business and lawyer about the tax
Foto: Successphoto / Mostphotos

Beskattningsrätt I utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen ingår även i vissa utbildningsprogram.

Målsättningen med kursen är att studenterna ska ges en övergripande bild av det svenska skattesystemet med särskilt fokus på reglerna för inkomstskatt och mervärdesskatt. Därigenom syftar kursen till att ge dig en generell färdighet i tillämpning av skattelag och insikt i skattejuridisk metod, för att du bl.a. ska erhålla nödvändiga kunskaper i beskattningsrätt för avläggande av revisorsexamen och uppfylla de teoretiska utbildningskraven i beskattningsrätt för fastighetsmäklare.

Under kursen läggs tyngdpunkten på inkomstbeskattningen i såväl en nationell som en internationell kontext. Dessutom behandlas huvuddragen av mervärdesskatten, skatteprocessen och socialavgiftssystemet.

Skatt kan endast tas ut med stöd av lag då beskattning innebär en betungande förpliktelse. Dessa principiella förhållanden om beskattningens fördelning och rättssäkerhetsaspekt har viktiga metodologiska och vetenskapliga konsekvenser. Det öppnar upp för ett kritiskt förhållningssätt dels avseende skatternas funktion i samhällsekonomin, dels avseende lagstiftarens ansvar för klar och förutsebar lag och skattebetalarnas ansvar för lämnande av korrekt information. Beskattningens utformning och genomförande bygger också på andra vetenskaper såsom företagsekonomi och nationalekonomi. Det innebär att skatter måste diskuteras i perspektiv av andra vetenskapsdiscipliners utgångspunkter. Under kursen kommer även dessa perspektiv av skatterätten att beröras.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (180 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, skriftlig flervalstentamen och skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Ulrika Gustafsson Myslinski 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  habesk@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Malin Fahlén

  Kursföreståndare: 
  Ulrika Gustafsson Myslinski