Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I, 15 hp

Om kursen

En teoretisk och praktisk kurs som ger dig inblick i skatterätten. Kursen inleds med en kortfattad översikt över finansvetenskapliga teorier samt skattesystemets utformning och funktion. Tyngdpunkten är lagd på studier i centrala moment i skattelagstiftningen främst inom inkomstbeskattningen. Företagsbeskattningen intar en viktig plats i kursen. Översiktligt belyses den indirekta beskattningen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen