Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder

Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder ingår som obligatorisk kurs i Nationalekonomprogrammet och syftar till att ge arbetsmarknadsrelevanta kunskaper i juridik.

Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Nationalekonomprogrammet vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Nationalekonomprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen syftar till att ge en introduktion till det svenska rättssystemet och de ingående delarna (civilrätt, offentlig rätt, straffrätt), samt inblick i det EU-rättsliga rättssystemet. Den huvudsakligen delen av kursen fokuserar på de centrala svenska statsorganen, inklusive förvaltningens, rättsliga ställning, grunderna i EU:s rättsordning och institutionella uppbyggnad, liksom EU-rättens effekter på nationell nivå.

Därutöver syftar kursen till att ge studenterna kunskap om de rättsliga förutsättningarna för tillämpningen av förvaltningsrättslig reglering inom den offentliga förvaltningen, med iakttagande av offentlighetsprincipen och andra grundläggande offentligrättsliga principer, liksom enskildas ställning. Materialet kommer att belysas med hjälp av praktiska exempel i avsikt att klargöra innebörden av den svensk förvaltningsmodellen.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (42 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieundervisning. Närvaro vid seminarieundervisning är obligatorisk, om inte annat särskilt anges.

  Examination

  Examinationen sker genom aktiv närvaro vid seminarieundervisning samt skriftlig salskrivning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  introrattoff@juridicum.su.se

  Kursadministratör:
  Milica Vavan

  Kursföreståndare:
  Jane Reichel