Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Nationalekonomprogrammet

Har du ett samhällsintresse och vill arbeta med viktiga samhällsekonomiska frågor som till exempel ekonomisk tillväxt, miljöpolitik, utvecklingsekonomi eller konkurrensfrågor, då är Nationalekonomprogrammet en utbildning för dig.

Nationalekonomprogrammet gavs första gången hösten 2021. Sedan tidigare har vi också ett kandidatprogram i nationalekonomi och statistik, i samarbete med Statistiska institutionen. Nationalekonomprogrammet är mer policy- och arbetsmarknadsinriktat.

Nationalekonomprogrammet gör dig väl förberedd för såväl arbetsliv som vidare studier i Sverige eller utomlands. Stockholms universitet har med sina forskningsinstitut och den Nationalekonomiska institutionen Sveriges sammantaget starkaste forskningsmiljö inom ämnet.

Många lärare har erfarenheter från ledande roller inom regering, myndigheter och olika expertroller i domstolar och styrelser. Vi samarbetar också med de företagsekonomiska, statsvetenskapliga och juridiska institutionerna som bidrar med ledande expertis inom sina områden.

Kurserna inom de två senare ämnena är speciellt utvecklade för programmet. Programmet erbjuder även möjlighet att ta vissa kurser som är gemensamma med vårt masterprogram.

Nationalekonomprogrammet har tagits fram med hjälp av en referensgrupp med representanter för studenterna och en referensgrupp med representanter från arbetslivet. I den sistnämnda referensgruppen ingick företrädare från EU-kommissionen, Finansdepartementet, Riksbanken, Sveriges kommuner och regioner, SIDA, svenska affärsbanker, Teknikföretagen och Ekonomistyrningsverket.

 • Programöversikt

  Nationalekonomprogrammet, 180 högskolepoäng, leder till en ekonomie kandidatexamen och ger dig djupa kunskaper i nationalekonomi samtidigt som du får arbetsmarknadsrelevanta kunskaper i företagsekonomi, juridik och statskunskap.

  År 1

  Termin 1

  Nationalekonomi I, 30 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)

  Termin 2

  Demokrati, förvaltning och samhälle, 7,5 hp, GN (huvudområde statsvetenskap)
  Redovisning I, 7,5 hp, GN (huvudområde företagsekonomi)
  Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
  Finansiering I, 7,5 hp, GN (huvudområde företagsekonomi)

  År 2

  Termin 3

  Mikroekonomi II, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
  Makroekonomi II, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
  Empiriska metoder i nationalekonomi I, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
  Empiriska metoder i nationalekonomi IIa, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
  alternativt
  Empiriska metoder i nationalekonomi IIb, 7,5 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)

  Termin 4

  Redovisning II, 7,5 hp, GN (huvudområde företagsekonomi)
  Introduktion till det svenska rättssystemet och offentligrättens grunder, 7,5 hp, GN (huvudområde juridik)
  Finansiering II, 7,5 hp, GN (huvudområde företagsekonomi)
  Introduktion till finans- och skatterätt, EU:s konkurrensrätt, statsstödsrätt och regler om offentlig upphandling, 7,5 hp, GN (huvudområde juridik)

  År 3

  Fördjupningsblock

  Termin 5

  Valbara kurser om inom huvudområdet nationalekonomi om sammanlagt 15 hp på GN.
  Valfria kurser om sammanlagt 15 hp Termin 5 kan också utgöras av en termins studier utomlands via institutionens eller universitetets utbytesavtal.

  Termin 6

  Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp, GN (huvudområde nationalekonomi)
  Valbara kurser om inom huvudområdet nationalekonomi om sammanlagt 15 hp på GN eller AN

   

 • Arbetsmarknad och karriär

  Syftet med en ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi är att förbereda dig som student för en bred möjlighet på arbetsmarknaden. Nationalekonomer arbetar med ekonomisk analys inom olika områden, och arbete finns inom både offentlig och privat sektor, utredningsinstitut, internationella och ideella organisationer, större företag eller på universitet och högskolor som forskare. Din inriktning styrs av dina intressen, kunskaper och vilken inriktning du väljer inom programmet.

  Nationalekonomer är efterfrågade som utredare och analytiker inom flera myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Konjunkturinstitutet och Riksbanken och Regeringskansliet. Även i den privata sektorn efterfrågas nationalekonomer. Det kan handla om arbete i banksektorn som bland annat efterfrågar analytisk kompetens inom finansiell och makro. Även arbetsmarknadens intresseorganisationer på såväl arbetstagarsidan som arbetsgivarsidan efterfrågar analytisk nationalekonomisk kompetens.

   

 • Kontakt

  Studievägledare och lärare
  Studierektor grundnivå och avancerad nivå