Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nationalekonomprogrammet

Har du ett samhällsintresse och vill arbeta med viktiga samhällsekonomiska frågor som till exempel ekonomisk tillväxt, miljöpolitik, utvecklingsekonomi eller konkurrensfrågor, då är Nationalekonomprogrammet en utbildning för dig!

Nationalekonomprogrammet gavs första gången hösten 2021. Sedan tidigare har vi också Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik, i samarbete med statistiska institutionen, som är ett ambitiöst program med mycket duktiga studenter som har mer av ett metodfokus. Tanken med nationalekonomprogrammet är att ha ett minst lika ambitiöst program som är lite bredare, lite mer policy- och arbetsmarknadsinriktat.

Visionen är helt enkelt att skapa Sveriges bästa nationalekonomprogram på grundnivå, som gör dig väl förberedd för såväl arbetsliv som vidare studier i Sverige eller utomlands. Förutsättningarna för att lyckas med det är mycket goda. Stockholms universitet har med sina forskningsinstitut och den nationalekonomiska institutionen Sveriges sammantaget starkaste forskningsmiljö inom ämnet som helhet och flera lärare har också erfarenheter från ledande roller inom regering, myndigheter och olika expertroller i domstolar och styrelser. För att skapa breddningen samarbetar vi med de företagsekonomiska, statsvetenskapliga och juridiska institutionerna som bidrar med ledande expertis inom sina områden. Kurserna inom de två senare ämnena är speciellt utvecklade för programmet. Programmet erbjuder även möjlighet att ta vissa kurser som är gemensamma med vårt masterprogram.

Nationalekonomprogrammet har tagits fram med hjälp av en referensgrupp med representanter för studenterna och en referensgrupp med representanter från arbetslivet. I den sistnämnda referensgruppen ingick företrädare från EU-kommissionen, Finansdepartementet, Riksbanken, Sveriges Kommuner och Regioner, SIDA, svenska affärsbanker, Teknikföretagen och Ekonomistyrningsverket. Du kan alltså vara säker på att du skaffar dig en attraktiv utbildning som står sig väl på arbetsmarknaden!

 • Programöversikt

  Nationalekonomprogrammet, 180 högskolepoäng, leder till en ekonomie kandidatexamen och ger dig djupa kunskaper i nationalekonomi samtidigt som du får arbetsmarknadsrelevanta kunskaper i företagsekonomi, juridik och statskunskap.

  Under de första fyra terminerna läser du obligatoriska kurser i mestadels nationalekonomi men även företagsekonomi, juridik och statsvetenskap. I nationalekonomi lär du dig grundläggande teorier om hur t ex marknader fungerar och hur människors och organisationers beslut påverkar samhällsekonomin. Du får också lära dig att utreda nationalekonomiska frågor med hjälp av dataintensiva analysmetoder. Undervisningen i nationalekonomi efter den första terminen ges företrädesvis på engelska. I företagsekonomi läser du redovisning, ekonomistyrning och finansiering upp till fortsättningsnivå. Du får i dina statsvetenskapliga studier även övergripande kunskaper om den offentliga maktens organisering i Sverige men även relationerna med EU. I juridik studerar du det svenska rättssystemet, offentligrättens grunder, finans- och skatterätt, EU:s konkurrensrätt mm.

  Under termin 5 har du möjlighet att fördjupa dina nationalekonomikunskaper efter eget intresse, antingen på Stockholms universitet eller vid ett av våra många internationella partneruniversitet. Vi har t ex ämneskurser i utvecklingsekonomi, finansiell ekonomi eller miljöekonomi. Du har också möjlighet att bredda dina studier ytterligare genom att läsa ett fritt valt ämne som t ex något språk. Slutligen skriver du din kandidatuppsats under termin 6 samt läser två ytterligare kurser i nationalekonomi, eller något valfritt ämne om du inte gjorde det under termin 5.

 • Kontakt

  Studievägledare grundnivå och lärare
  Studievägledare masterprogrammet och lärare
  Studierektor - grundnivå och avancerad nivå