Studera hos oss

Juridik passar dig som är intresserad av hur samhället fungerar och hur rättsregler kan påverka och bidra till samhällsutvecklingen. Vilka rättigheter och skyldigheter har vi som individer och som del av samhället? Hur säkerställs rättssäkerheten i vårt samhälle?

Vid juridiska institutionen är drygt ett hundra lärare på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Vi kan erbjuda ett flertal utbildningsprogram och många fristående kurser inom juridik.

Institutionens största program, juristprogrammet, är en spännande och bred yrkesutbildning som ger kunskaper och färdigheter inom de olika rättsområdena, så som arbetsrätt, bolagsrätt, familjerätt, straffrätt, miljörätt, folkrätt, offentlig rätt, immaterialrätt och mycket mer.

Våra utbildningar  

 

Så är det att studera juridik

Vi är landets största juridiska institution med cirka 6500 inskrivna studenter och alla de fördelar som en stor gemenskap och mångfald ger. Se på filmklippen nedan för att se våra studenter berätta om hur det är att läsa juristprogrammet vid Stockholms universitet.  

 

 

 

 

 

 

 

Varför juridik?

Ung jurist läser i en bok. I förgrunden syns en domarklubba.
Foto: Korrawin / Mostphotos

Du som väljer att läsa juridik får lära dig den juridiska metod som krävs för att tolka och tillämpa rättsregler. Med hjälp av den metoden kan du både utreda och lösa juridiska problem samt förhindra att de uppstår.

Hos oss får du också lära dig att tänka kritiskt och analytiskt och kommer att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.  

 

 


Hos oss är alla välkomna

För oss är det viktigt att du, oavsett vem du är, ska känna dig välkommen och får förutsättningar att utveckla hela din potential. Vi arbetar aktivt med mångfald, jämställdhet och likabehandling.

 

Huvudstaden ger unika fördelar

Stockholms är Sveriges huvudstad och kommersiella centrum. Här finns de flesta av landets domstolar, advokatbyråer, myndigheter, intresseorganisationer och företag - dina framtida arbetsgivare. I och med närheten till dessa så har vi vid Stockholms universitet också unika möjligheter att koppla våra utbildningar till det praktiska yrkeslivet. Många av våra lärare arbetar praktiskt vid sidan av undervisningen vilket ger värdefulla erfarenheter att förmedla till dig som student. 

Stockholm kan även genom sitt rika utbud av kultur, nöje och sport erbjuda dig en meningsfull fritid mellan arbetet och studierna.
 

Vi uppmuntrar kritiskt tänkande

Undervisning ska inte ske i form av ytlig inlärning av detaljkunskaper. Hos oss lär du dig ett vetenskapligt, principellt och kritiskt förhållningssätt till juridiken genom den så kallade Stockholmsmodellen. Du lär dig att förstå rättens orsaker och konsekvenser samt att sätta rättsfrågor i ett större sammanhang.

Hos oss blir du en kritiskt tänkande jurist.

 

Juristexamen ger dig behörighet att arbeta som advokat, åklagare, domare eller kronofogde. Men din examen öppnar för många fler yrken än så och ger dig tillgång till en balanserad och en mycket bred arbetsmarknad inom både privat och offentlig sektor. 

Enligt SCB:s prognos (Arbetskraftsbarometern 2020) väntas fortsatt balans på arbetsmarknaden för jurister även kommande år och chanserna till anställning är goda. Faktum är att drygt åtta av tio av de nyexaminerade juristerna har ett kvalificerat arbete tre månader efter sin examen och nära hälften har ett kvalificerat jobb redan innan de avslutat sin utbildning (Efter Examen, 2021). 

 

Som jurist kan man arbeta inom en mängd olika branscher (inom rättsväsendet, bank och finans, försäkringsbolag, fastighetsförvaltning, vård och omsorg, utbildning, forskning, industri och handel, media, IT, internationella organisationer etc) och inom olika juridiska områden (processrätt, europarätt, affärsrätt, skatterätt, folkrätt, arbetsrätt, försäkringsrätt, immaterialrätt, sjörätt, miljörätt etc). Jurister kan med andra ord vara anställda på allt ifrån mindre advokatbyråer till stora företag och organisationer inom den privata sektorn eller inom landsting, stat och kommun. Ungefär 40% av alla yrkesverksamma jurister arbetar som domare, åklagare, advokater, företags-, förvaltnings- eller organisationsjurister.

En jurist arbetar med att lösa juridiska problem samt tolkar lagar och avtal. Jurister ger expertutlåtande och kan representera företag, organisationer, grupper eller privatpersoner inom juridiska frågor. Arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på juridiskt område och bransch men vanliga arbetsuppgifter för en jurist kan vara att föra processer, att utreda, förhandla samt granska eller upprätta avtal och andra rättsliga handlingar. Jurister löser juridiska problem genom att samla in, bearbeta, tolka och tillämpa juridiskt material så som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut.

 

Möt våra studenter

En grupp studenter sitter ute på campus. Fokus på kille som berättar något för de andra
Foto: Niklas Björling / Stockholms univeristet

Är du nyfiken på varför andra väljer att studera juridik och vad de tycker om utbildningen? Vi har ställt frågan till några av våra studenter och svaret är tydligt:

Det finns många bra anledningar till att bli juriststudent.

Maryam Akhondi Pour

Min familj hamnade i en tvist med Electrolux som vi vann. Då insåg jag att juridik var både viktigt och roligt. Efter det blev jag allt mer intresserad och läste mig in på konsumentköplagen på egen hand.

Det känns tryggt att ha koll på läget och att kunna försvara sina rättigheter. När jag sen började plugga juridik slog det mig att juridik kan relateras till nästan varenda grej jag gör i min vardag.

Många skatterättsliga frågor saknar ett på förhand givet svar vilket är spännande.

När jag är klar vill jag jobba med skatterätt. Jag gillar blandningen mellan juridik och ekonomi så parallellt med juridiken läser jag även företagsekonomi. Skatterätten är i ständig förändring. Det gör att många skatterättsliga frågor saknar ett på förhand givet svar vilket är spännande. Dessutom tar skatterätten ut riktningen mot andra anknytande områden som politik och historia.

Mitt råd till andra juriststudenter är att inte tappa bort dig själv under utbildningen, - du är mer än bara jurist. Var inte rädd för att ställa frågor och ha åsikter. Det är inte farligt att ha fel. Det är genom att fråga som man lär sig nya saker.

Victor Björklund

Jag och några kompisar startade ett IT-bolag. Vi hade potenitella kunder, en färdig produkt och villiga investerare. Men vi hade ingen koll på kontrakt, avtal och sånt. Då insåg jag vilket viktigt verktyg juridiken är för att få affärer att fungera. Därför sökte jag till juristutbildningen.

Jag trodde att det skulle vara mer krävande med juridik än vad det var. Det går att ha ett liv vid sidan av studierna och det ser bra ut när man söker jobb att man inte bara har pluggat hela tiden. Själv har jag varit aktiv i olika studentföreningar. När jag är klar skulle jag vilja jobba på en affärsjuridisk byrå, gärna med juridik som riktar sig mot IT-branschen. Det ligger nära till hands eftersom jag har jobbat med sånt tidigare och förstår produkten.

Jag tycker att det är spännande att befinna mig i gränslandet

Jag tycker att det är spännande att befinna mig i gränslandet där juridiken korsar tekniken. När du pluggar, fundera på varför en viss regel finns istället för att bara trycka in den i skallen. Vad är regelns syfte? Då blir det lättare att förstå och komma ihåg den.

Annika Borgström

Valet efter gymnasiet stod mellan ekonomi och juridik. Jag bestämde mig för juridik eftersom jag kände att det skulle passa mig bäst.

Jag gillar att strukturera och lösa problem. Dessutom är utbildningen allmänbildande och bred, det finns så många olika områden man kan jobba inom. Genom att det är en yrkesexamen blir du tydlig för potentiella arbetsgivare; alla vet vad en jurist är för något.

Sedan jag började läsa juridik har jag fått en annan syn på samhället. Nu läser jag till exempel kvällstidningarnas kriminaljournalistik med helt andra ögon. Jag förstår min deklaration på ett sätt jag inte gjorde tidigare och jag begriper mig på företeelser i privatlivet som testamente och samboavtal. Se till att snabbt hitta en studieteknik som passar just dig.

Det går att ha ett liv och samtidigt vara juriststudent.

Ett gott råd är att alltid börja plugga i god tid, vänta inte till dagarna före tentan. Ibland hör man att juriststudenter bara pluggar. Det är inte sant. Jag hinner med mycket vid sidan av studierna. Det går att ha ett liv och samtidigt vara juriststudent.  

Bibi Gramson

Redan som liten visste jag att jag ville jobba med människor och internationella relationer. Det första jag läste på universitetet var en ettårig tvärvetenskaplig utbildning om mänskliga rättigheter. Det var då jag insåg att jag ville bli jurist eftersom juridiken är ett konkret verktyg för att hjälpa människor som inte själva kan göra sina röster hörda.

Det var fantastiskt lärorikt att möta juriststudenter från hela världen!

Efter en termin på juristprogrammet tog jag ett sabbatsår för att läsa en ettårig utbildning i kommunikation och media för demokrati och globala frågor. Termin 8 på juristprogrammet gjorde jag som utbytesstudent vid Erasmusuniversitetet i Rotterdam. Det var fantastiskt lärorikt att möta juriststudenter från hela världen! Det gav mig en viktig inblick i andra länders juridiska system och kultur. Via Rotterdam fick jag tips om att praktisera på svenska konsulatet i Chicago. Genom att konsulatet är mindre än ambassaden fick jag chansen att arbeta med många olika kvalificerade uppgifter. Praktiken på konsulatet och terminen i Rotterdam var ett stort plus när jag sedan sökte praktik på UD.

Som jurist är man väldigt uppskattad i arbetslivet eftersom man behärskar den juridiska metoden och har övat upp en analytisk förmåga. Men jag är glad att jag har läst andra ämnen också och att jag har pluggat utomlands. Det ger mig ett nyttigt utifrånperspektiv på juridiken. Jag är tacksam över att studievägledningen hela tiden varit så tillmötesgående när jag har gjort mina avstickare till andra länder och andra studier.

 

Möt våra alumner

Plugga juridik – jobba där du vill. Jurister är inte bara advokater och domare utan möjligheterna på arbetsmarknaden är många. Se vad några av våra alumner säger om sig själva och sin karriär efter examen.

Möt våra alumner

På denna sida