Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skiljedomsrätt

Skiljedomsrätt (Arbitration) lämpar sig både för den, som saknar förkunskaper i kommersiell skiljedomsrätt, och för den som har begränsad kunskap om ämnet och är intresserad av att fördjupa sina kunskaper. Kursen ges företrädesvis på engelska.

För dig som är antagen HT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Här hittar du som är nyantagen till fristående kurser på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet hösten 2023 viktig information om obligatorisk webbregistrering och annan kursinformation. Klicka på pilen nedan.


Registrering

Nyantagna studenter höstterminen 2023 kommer att få ett välkomstbrev efter Antagningens andra urval i ett e-postmeddelande från Juridiska institutionen med information om webbregistrering och kursstart.

För att behålla din plats på kursen måste du webbregistrera dig under den period som anges i e-postmeddelandet. Detta gör du genom att först aktivera ditt SU-konto och sedan webbregistrera dig i Ladok för studenter på aktuell kurs.

Webbregistreringen öppnar 7 augusti 2023. 

E-postmeddelandet från oss skickas till den e-postadress som du har registrerat på Antagning.se. Det är därför viktigt att du har din aktuella e-postadress registrerad där. Om du är antagen till en kurs och inte får något e-postmeddelande med information, kontakta oss på fristaende-kurser@juridicum.su.se.

Om du redan nu vet om att du behöver lämna återbud till kursen kan du själv göra det via ditt konto i Antagning.se.


Lärplattform

Juridiska institutionen använder sig av lärplattformen Athena. Vänligen läs mer om lärplattformen på kursens hemsida eller på informationssidan om Athena.
 

Introduktionsdagar

Kursen inleds med en introduktionsföreläsning. För mer information vänligen se kursens hemsida eller välkomstbrevet.

Stockholms universitet har samlat information som kan vara av intresse för nya studenter här.
 

Undervisning under hösten 2023

Höstterminen startar 28 augusti 2023.

För närmare information om vad som gäller för respektive kurs läs om detta på kursernas egna hemsidor som på Juridiska institutionens hemsida.

Kursens schema samt kursinformation publiceras ungefär 1 månad före kursstart på kursens hemsida.

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och är i behov av särskilt stöd under dina studier hittar information om detta här.

 

Villkor för antagning

Om du har blivit antagen med villkor (VI) kan du inte webbregistrera dig själv. Du måste i sådant fall visa att du uppfyller behörighetskraven senast vid kursstart. Detta gör du genom att e-posta ett betygsutdrag på förkunskapskravet Juridisk översiktskurs, 15 hp eller motsvarande till fristaende-kurser@juridicum.su.se så att vi kan kontrollera behörigheten.

Om du skriver tentamen i Juridisk översiktskurs, 15 hp i anslutning till kursstarten hos oss på Stockholm Universitet kommer du behöva e-posta ett registreringsintyg för VT23 på kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp för att kunna bli registrerad på kurserna Affärsjuridik alt. Beskattningsrätt 1. Du kan inte erhålla ett slutbetyg på kurserna ifråga förrän du har ett godkänt slutbetyg på kursen Juridisk översiktskurs.

Observera:
Om du inte webbregistrerar dig på kursen inom angiven tid (mer information finns på kurshemsidan samt i välkomstbrevet) kommer din plats att tilldelas en reservplacerad student.
 

Reservantagning

Om det efter avslutad registrering finns lediga platser erbjuder vi dessa till de reserver som står i tur i strikt turordning i aktuell urvalsgrupp. Reserver meddelas via e-post till den e-postadress du uppgivit till Antagning.se. Det är därför viktigt att du tittar till din e-post, så att du inte missar att ta eventuell reservplats i anspråk.

Observera: Om du inte tackar ja till den erbjudna platsen under den period som anges i e-postmeddelandet, kommer platsen att erbjudas nästa reserv som står på tur. Vi kontaktar bara de reserver som erbjuds plats. Glöm inte att även kontrollera din skräppostkorg.

Reservantagningen startar tidigast 7 augusti och avslutas senast 1 vecka in på kursen (sista dagen är en söndag).
 

Länk till mer information och kontakt på institutionens webbplats

Information om kursen, schema, litteraturlista, gruppanmälan, obligatoriska moment, kontaktuppgifter till kursadministrationen och annan information hittar du på kursens hemsida som du hittar här.

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

skiljedom
Photo: Pattanaphong Khuankaew / Mostphotos

Skiljedomsrätt (Arbitration) utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursen lämpar sig såväl för juridikstudenter som för studenter inom andra ämnesområden, t.ex. statsvetenskap, företagsekonomi och datavetenskap.

Denna kurs ger omfattande kunskaper inom grundläggande ämnen såsom förfarandet, doktriner och rättsliga ramar för kommersiell skiljedom. Det omfattar sådana ämnen som tvister och deras lösning, skiljedom och andra alternativa tvistlösningsmekanismer, skiljedomsavtal, regelverk, skiljedomstol, förfarande och skiljedom. Kursen täcker internationell kommersiell skiljedom, men central för diskussionen kommer att vara svensk skiljedomslag och skiljedomsinstitutet vid Stockholms handelskammare.

Kursen hjälper studenterna stå bättre rustade för att förstå och hantera juridiska problem, inklusive när dessa har ett internationellt inslag.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Därutöver kan undervisning ske i form av föreläsningar av inbjudna föreläsare och/eller studiebesök.

  Undervisning sker på både svenska och engelska beroende på lärare och tema. Likaså innehåller kursen kurslitteratur, referenslitteratur och inläsningsmaterial på både svenska och engelska.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk aktiv närvaro vid 80% seminarierna, en skriftlig promemoria, ett skiljedomsspel samt hemtentamen.

  Examinationen sker på svenska och engelska.

  Examinator

  Daria Kozlowska Rautiainen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

  Mer om kursen

  Presentation av kursen (1091 Kb)  (på engelska)

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  skiljedomsratt@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Helene Fotiadis Forssjö

  Kursföreståndare: 
  Daria Kozlowska Rautiainen