Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Juristprogrammet

Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger behörighet till många juridiska yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde.

Studenter på en klippa vid Stockholms inlopp
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Som jurist har du en bred arbetsmarknad att välja på då juristutbildningen ger en god grund för arbete inom en rad olika områden inom såväl den offentliga som den privata sektorn. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag.

Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser (45 hp) och examensarbete (30 hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. 

Vår utbildning är i hög grad internationellt inriktad och det finns goda möjligheter att läsa kurser utomlands. Dessa kurser är anpassade så att studierna skall kunna tillgodoräknas som specialkurser inom juristprogrammet, för att sedan eventuellt kunna väljas in i examen. 

 • Programöversikt

  Se nedan i vilken ordning du läser kurserna på juristprogrammet. Genom att klicka på kursens namn länkas du till kursens hemsida vid institutionen där du hittar bl.a. schema och kursinformation som gäller för respektive kurs.

  Observera att sidorna fungerar bäst i Chrome. För närvarande är det problem att visa dem korrekt i webbläsarna Edge och Explorer. 

  År 1

  Termin 1

  Juridisk introduktionskurs  10,5 hp
  Europarätt  7,5 hp
  Statsrätt  12 hp  Termin 2

  Civilrätt A  22,5 hp
  Civilrätt B  7,5 hp 

   

  År 2

  Termin 3

  Civilrätt C  10,5 hp
  Civilrätt D  12 hp
  Associationsrätt  7,5 hp


  Termin 4

  Skatterätt  15 hp
  Straffrätt  15 hp

   

  År 3

  Termin 5

  Processrätt  18 hp
  Folkrätt  6 hp
  Internationell privaträtt  6 hp


  Termin 6

  Rättshistoria  9 hp
  Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt  21 hp

   

  År 4

  Termin 7

  Rättsinformatik  6 hp
  Allmän rättslära  9 hp
  Specialkurs  15 hp


  Termin 8

  Specialkurs  30 hp

   

  År 5

  Termin 9

  Examensarbete 30 hp

   

 • Så ansöker du

  Juristprogrammet ges två gånger per år, det vill säga både på vårterminen och på höstterminen.

  Viktiga datum för anmälan:

  • senast 15 oktober inför vårterminen
  • senast 15 april inför höstterminen

  Ansökan sker via antagning.se, dit du även kommer om du klickar på knappen "Anmäl dig" på denna sida (denna syns endast då anmälan är öppen). Observera att det är viktigt att inte glömma att tacka ja till din plats på antagning.se när du har fått det första antagningsbeskedet.

 • Mer information

  Juristprogrammet vid Stockholms universitet har under ett stort antal år varit Sveriges mest sökta grundutbildning. Sedan år 1998 har vår utbildning rankats av flera internationella undersökningsinstitut som en av de bästa i Europa och är allmänt betraktad som framstående.

   

   

  Antagen till juristprogrammet

  På Juridiska institutionens hemsida finner du mer information som riktar sig särskilt till dig som är antagen till juristprogrammet. Här finns till exempel:

  • Förkunskapskrav för juristprogrammets kurser
  • Information om anmälan till kurser
  • Information om tillgodoräknande 

  Särskilt om juristprogrammet

   

  Statistik

  Antagningsstatistik 

  Se de senaste terminernas antagningsstatistik
   

  Mångfaldsprojektet

  Mångfaldsprojektet ska ge realistisk information om studier på juristprogrammet och vilka arbetsmöjligheter som finns efter fullgjord utbildning.

  Läs mer om Mångfaldsprojektet

   

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Är du nyfiken på hur det är att vara student hos oss och vart vår juristutbildning kan leda dig? Här delar några av våra nuvarande studenter med sig av sina personliga erfarenheter och ger sina bästa tips för dig som funderar på att studera juridik.

  Möt våra studenter

  Livet som student på Juristprogrammet

  Panelsamtal med Max och Hanna som läser Juristprogrammet vid Stockholms universitet. 

  Vill du själv ställa en fråga till Hanna? Se länken ovan under rubriken "Fråga en student"!

  Möt våra alumner

  Plugga juridik – jobba där du vill! Jurister är inte bara advokater och domare utan möjligheterna på arbetsmarknaden är många. Se vad några av våra alumner säger om sig själva och sin karriär efter examen.

  Möt våra alumner

   

  Vad tycker våra utexaminerade studenter?

  En uppföljning av våra utexaminerade studenter (alumner) från juristprogrammet görs regelbundet. I enkäten finns lite bakgrundsinformation, hur de upplevde utbildningen och hur det har gått för dem på arbetsmarknaden. Läs de senaste undersökningarna här:

  Enkätundersökning: Utexaminerade 2020 (514 Kb) (från år 2023)

  Enkätundersökning: Utexaminerade 2018 (487 Kb)  (från år 2020) 

  Enkätundersökning: Utexaminerade 2016 (1600 Kb)  (från år 2018)

 • Arbetsmarknad och karriär

  En jurist arbetar med att lösa juridiska problem samt tolkar lagar och avtal. Jurister ger expertutlåtande och kan representera företag, organisationer, grupper eller privatpersoner inom juridiska frågor.

  Arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på vilket juridiskt område och bransch du arbetar inom, men vanliga uppgifter kan vara att föra processer, att utreda, förhandla samt granska eller upprätta avtal och andra rättsliga handlingar. Jurister löser juridiska problem genom att samla in, bearbeta, tolka och tillämpa juridiskt material så som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut.

  Exempel på branscher där du kan arbeta som jurist:

  • inom rättsväsendet
  • bank och finans
  • försäkringsbolag
  • fastighetsförvaltning
  • vård och omsorg
  • utbildning
  • forskning
  • industri och handel
  • media och IT
  • internationella organisationer 

  Exempel på juridiska områden att arbeta inom:

  • processrätt
  • europarätt
  • affärsrätt
  • skatterätt
  • folkrätt
  • arbetsrätt
  • försäkringsrätt
  • immaterialrätt
  • sjörätt
  • miljörätt etc.  

  Jurister kan med andra ord vara anställda på allt ifrån mindre advokatbyråer till stora företag och organisationer inom den privata sektorn eller inom landsting, stat och kommun. Ungefär 40% av alla yrkesverksamma jurister arbetar som domare, åklagare, advokater, företags-, förvaltnings- eller organisationsjurister.

  Läs mer om juristyrket och arbetsmarknaden på följande länkar:
  Arbetsförmedlingens yrkeskompass
  Akavia - läget på arbetsmarknaden
   

  Olika karriärvägar efter en juristexamen

  Läs mer om var några av våra föredetta studenter arbetar idag på vår karriärhemsida.
   

  Gör en svensk juristexamen att du är begränsad till att arbeta i Sverige?

  Kimiya Shams är jurist med examen från Stockholms universitet. I en intervju berättar hon om sin resa från Stockholm till Paris och New York, där hon är verksam idag. Genom det ger hon svar på om en svensk juristexamen verkligen begränsar dig till Sverige – och vad du kan göra för att komma utomlands.

  Kimiya Shams – från Stockholm till Paris och New York

 • Kontakt

  Studievägledare
  Studievägledare
  Biträdande studierektor/studievägledare
  Studierektor