Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juristprogrammet

Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger behörighet till många juridiska yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Här hittar du som är nyantagen till juristprogrammet vid Stockholms universitet våren 2021 viktig information om obligatorisk webbregistrering och terminsstarten. Klicka på pilen nedan.


Registrering

Obligatorisk webbregistrering görs 4 - 10 januari 2021.

För att behålla och ta din plats på juristprogrammet i anspråk måste du webbregistrera dig mellan 4 och 10 januari 2021 på kurserna som ingår i termin 1: Juridisk introduktionskurs, Europarätt och Statsrätt. 

Detta gör du genom att aktivera ditt SU-konto och där webbregistrera dig på de ovannämnda kurser.

Om du ska tillgodoräkna dig tidigare lästa juridiska kurser var god läs informationen som finns här.

 

Första kursen inom ditt program

Du hittar schema och information för den första kursen Juridisk introduktionskurs (10,5 hp) ca. 1 månad innan kursstart här.

 

Lärplattform

Juridiska institutionen använder sig av lärplattformen Athena, som du når via kurshemsidorna. Vänligen läs mer om lärplattformen på kursens hemsida eller här.

 

Introduktionsdagar

Juridisk introduktionskurs inleds med en webbaserad introduktionsdag den 18 januari 2021. För mer information var god se kursens hemsida.

 

Undervisning under våren 2021

Vårterminen startar 18 januari 2021.

En sammanställning om vad som gäller för undervisning och examination under vårterminen på Juridiska institutionen med tanke på den rådande situationen avseende coronapandemin finns att läsa på Juridiska institutionens hemsida.
För närmare information om vad som gäller för respektive kurs läs om detta på kursernas egna hemsidor.

 

Villkor för antagning

För att behålla och ta din plats på juristprogrammet i anspråk måste du webbregistrera dig mellan 4 - 10 januari 2021.

Observera: 
Om du inte webbregistrerar dig inom angiven tid kommer din plats att tilldelas en reservplacerad student.

 

Reservantagning

Om det efter avslutad registrering finns lediga platser erbjuds dessa i strikt turordning till de reserver som står i tur i aktuell urvalsgrupp. Kontakten sker via e-postadressen som finns registrerad på Antagning.se. Glöm därför inte att även kontrollera din skräppostkorg.

Eventuell reservantagning startar tidigast 11 januari. Vi kontaktar enbart de reserver som vi kan erbjuda en ledig plats och det krävs att du tackar ja till den erbjudna platsen via e-post inom en viss angiven tid. Om du inte tackar ja till den erbjudna platsen under den period som anges i e-postmeddelandet, kommer platsen att erbjudas nästa reserv som står på tur.

 

Länk till mer information och kontakt på institutionens webbplats

Mer information för nyantagna studenter på juristprogrammet VT2021 hittar du här.

Juridiska institutionens hemsida hittar du här.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter på en klippa vid Stockholms inlopp
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Som jurist har du en bred arbetsmarknad att välja på då juristutbildningen ger en god grund för arbete inom en rad olika områden inom såväl den offentliga som den privata sektorn. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag.

Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser och examensarbete (30hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. 

Vår utbildning är i hög grad internationellt inriktad och det finns goda möjligheter att läsa kurser utomlands. Dessa kurser är anpassade så att studierna skall kunna tillgodoräknas som specialkurser inom juristprogrammet, för att sedan eventuellt kunna väljas in i examen.