Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Skatterätt

Skatterätt lär ut kunskap om skatterättsliga principer och normer och en förmåga att tolka och tillämpa skattelagstiftning.

skatterätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Skatterätt är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen läses som en del av studierna under den fjärde terminen av programmet. I kursen läggs tonvikten vid reglerna för inkomstbeskattning. Därutöver behandlas huvuddragen i regleringen av mervärdesskatt och sociala avgifter.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Skatt kan endast tas ut med stöd av lag då beskattning innebär en betungande förpliktelse. Dessa principiella förhållandena om beskattningens fördelning och rättssäkerhetsaspekt har viktiga metodologiska och vetenskapliga konsekvenser. Det öppnar upp för ett kritiskt förhållningssätt dels avseende skatternas funktion
i samhällsekonomin, dels avseende lagstiftarens ansvar för klar och förutsebar lag och skattebetalarnas ansvar för lämnande av korrekt information. Beskattningens utformning och genomförande bygger också på andra vetenskaper såsom företagsekonomi och nationalekonomi. Det innebär att skatter måste diskuteras i perspektiv av andra vetenskapsdiscipliners utgångspunkter.

Studierna inkluderar vidare ett tvärvetenskapligt perspektiv genom att företagsekonomiska moment har integrerats i studierna av vissa skatterättsliga frågeställningar. Kursen innefattar en genomgång av principerna för företagsekonomisk redovisning. Därefter följer studier i företagsbeskattning, internationell beskattning och skatteprocess. Kursen avslutas med ett fördjupat studium av vissa skatterättsliga frågeställningar.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning HT22 (213 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, skriftlig flervalstentamen samt skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: skatt@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Malin Fahlén

  Amanuens:
  Evelina Åsberg Siska

  Kursföreståndare: 
  Caroline Nordklint