Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt behandlar bland annat regelverket kring stat och kommun samt handlingars offentlighet, sekretess och förvaltningsprocess.

förvaltningsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av den offentliga rätten. I kursen behandlas även förvaltningsprocessrätten. I första hand bygger kursen vidare på kursen Statsrätt där de högsta statsorganen och den juridik som berör dessa studerades, men den anknyter även till kurserna Skatterätt, Straffrätt och Processrätt i Juristprogrammet.

Kursen syftar till att tydliggöra relationen mellan politisk verksamhet och juridik. Ytterst är förvaltningsrätten alltid en spegling av politiska målsättningar. Till detta kommer förståelsen för hur förvaltningsrätten påverkar möjligheterna att agera inom de civilrättsligt reglerade områdena. Ett företag måste i sin affärsverksamhet alltid väga in de krav och begränsningar som följer av tvingande offentligrättsliga regler. Som en del i kursen ingår även internationella perspektiv och särskilt europarättens inflytande på svensk rätt. 
 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt

  Kursbeskrivning (250 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, fallövning, grupphandledning och rättegångsspel.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna och fallövning, genomförande av rättegångsspelet och genom skriftlig tentamen.
   

  Examinator


  Åsa Örnberg och Reb Kerstinsdotter.


   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt
  E-post: forv@juridicum.su.se
   

  Kursadministratör: 
  Milica Vavan 
  Gustaf Stalebrant
   

  Kursföreståndare: 
  Åsa Örnberg