Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Europarätt

I kursen Europarätt redogörs den europarättsliga metoden och hur de europarättsliga rättskällorna ska tillämpas.

Europarätt
Foto: LightField / Mostphotos


Grundkursen i Europarätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen i Europarätt syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i europarätt, varmed avses den Europeiska Unionens rättsordning (unionsrätten) och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).

Inom ramen för studierna i unionsrätten skapas förståelse för hur unionens rättskällor griper in i nationell rätt och omdanar såväl processuell som materiell rätt för att anpassa den nationella rätten i en övergripande struktur och för att förverkliga gemensamma målsättningar. Normtillnärmningen medför i sin tur stora samhällsförändringar, i Sverige främst genom avreglering och övergång från statlig styrning till statlig granskning av näringslivet. På kursen behandlas särskilt unionens institutionella struktur inbegripet domstolssystemet och normgivningsprocesserna, samt rättskällorna och deras effekt i nationell rätt. Vidare behandlas viss materiell unionsrätt inom ramen för kursen, såsom inre marknadsrätt och konkurrensrätt. Beträffande EKMR behandlas huvudsakligen domstolssystemet samt vissa rättigheter som skyddas genom konventionen. 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Europarätt

  Kursbeskrivning (176 Kb)


   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av video- och salsföreläsningar, seminarier, en workshop om rättskällesökning samt en fallövning (s.k. case).
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid 80% av seminarierna och vid workshopen om rättskällesökning, författande av en promemoria och deltagande i PM-seminariet, muntlig redovisning av en fallövning (case) och genom skriftlig tentamen.
   

  Examinator


  Björn Lundqvist

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  E-post: eu@juridicum.su.se
   

  Kursadministratör: 
  Asnate Maddalo 
   

  Kursföreståndare: 
  Björn Lundqvist