Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Allmän rättslära

Allmän rättslära ger bland annat kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse i en föränderlig värld, fördjupad förståelse för gränsdragningsproblem och relationer mellan rätt, politik och moral samt förhållandet mellan individ och stat.

Allmän rättslära
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Allmän rättslära är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Kursen läses som en del av studierna på den sjunde terminen och är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot rättsfilosofi och rättsteori.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om rättsteori och rättsfilosofi. Vidare avser kursen att ge studenten grundläggande färdigheter i att tillämpa rättsteoretiskt och rättsfilosofiskt tänkande samt att analysera juridiska frågeställningar på rättsordningens olika områden. Inom ramen för kursen diskuteras även rätten, rättsordningen och den juridiska metoden i socialt, ekonomiskt och internationellt perspektiv. Perspektivet är nutidsorienterat. Aktuella tendenser och modern metodutveckling studeras från flera utgångspunkter.

Genom studierna av rättens natur, de juridiska metodlärorna och sambandet mellan rätten och samhället kan kursen som en av de sista obligatoriska kurserna på juristprogrammet sägas ta vid där Juridisk introduktionskurs slutade, men på en avancerad nivå.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (494 Kb)

  FAQ - Vanliga frågor och svar (109 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid gruppövningarna och vid seminarierna, författande och redovisning av två skriftliga gruppuppgifter, opposition på andra studenters gruppuppgifter samt genom skriftlig tentamen. Tentamen består av två delar varav del A är en flervalstentamen och del B är en hemtentamen.

  Examinator

  Mauro Zamboni.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: ar@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Maria Jansson

  Kursföreståndare: 
  Mauro Zamboni