Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statsrätt

Kursen Statsrätt behandlar det svenska statsskicket, grundlagarna och de högsta statsorganens verksamhet.

statsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Grundkursen i Statsrätt är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Tillsammans med kurserna Juridisk introduktionskurs och Europarätt fungerar Statsrätt som en inledning till de kommande studierna på Juristprogrammet. I Statsrätt studeras reglerna rörande de högsta statsorganen, främst riksdag och regering. Förutom grunderna för det svenska statsskicket behandlas fri- och rättighetsregleringen samt reglerna rörande normgivningsmakten och tryck- och yttrandefrihetsrätten. Eftersom relationen mellan de högsta statsorganen och förvaltningsorganisationen utgör en del av den svenska statsrätten ges även en översikt över den svenska förvaltningen och förvaltningsrätten. Statsrätten studeras även i såväl ett europarättsligt som internationellt perspektiv.

Fokus i kursen ligger på att skapa förutsättningar för de färdigheter som krävs för att kunna inta ett analytiskt kritiskt perspektiv av det svenska statsskicket, av bestämmelserna om mänskliga fri- och rättigheter och av den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen. Häri ingår kunskap och förmåga att kunna sätta de statsrättsliga bestämmelserna i deras respektive samhälleliga kontext och att förstå hur regelverket påverkar det omgivande samhället.

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Statsrätt

  Kursbeskrivning (166 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning, ett rättegångsspel och en fallövning (s.k. case).
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, författande av en promemoria, deltagande i ett rättegångsspel, muntlig redovisning av en fallövning (case) och genom skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

  Examinator


  Hedvig Bernitz
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  E-post: st@juridicum.su.se


  Kursadministratör: 
  Josephina Bergvall 
   

  Kursföreståndare: 
  Karin Åhman  
  Hedvig Bernitz