Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statsrätt

Kursen Statsrätt behandlar det svenska statsskicket, grundlagarna och de högsta statsorganens verksamhet.

statsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Grundkursen i Statsrätt är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Tillsammans med kurserna Juridisk introduktionskurs och Europarätt fungerar Statsrätt som en inledning till de kommande studierna på Juristprogrammet. I Statsrätt studeras reglerna rörande de högsta statsorganen, främst riksdag och regering. Förutom grunderna för det svenska statsskicket behandlas fri- och rättighetsregleringen samt reglerna rörande normgivningsmakten och tryck- och yttrandefrihetsrätten. Eftersom relationen mellan de högsta statsorganen och förvaltningsorganisationen utgör en del av den svenska statsrätten ges även en översikt över den svenska förvaltningen och förvaltningsrätten. Statsrätten studeras även i såväl ett europarättsligt som internationellt perspektiv.

Fokus i kursen ligger på att skapa förutsättningar för de färdigheter som krävs för att kunna inta ett analytiskt kritiskt perspektiv av det svenska statsskicket, av bestämmelserna om mänskliga fri- och rättigheter och av den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen. Häri ingår kunskap och förmåga att kunna sätta de statsrättsliga bestämmelserna i deras respektive samhälleliga kontext och att förstå hur regelverket påverkar det omgivande samhället.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (236 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning och ett rättegångsspel.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, författande av en promemoria, deltagande i ett rättegångsspel och skriftlig tentamen (hemtentamen).

  Examinator

  Hedvig Bernitz

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

  Statsrättspodden

  Inom ramen för kursen statsrätt ges Statsrättspodden. Syftet med podden är att studenterna ska ges ett komplement till de traditionella undervisningsformerna och på så sätt få ett nytt pedagogiskt verktyg som kan uppmuntra och motivera till att se juridiska frågeställningar från olika perspektiv.

  Podden riktar sig i första hand till studenter men givetvis är alla med ett intresse för statsrättsliga frågor välkomna att lyssna.

  Statsrättspodden

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: st@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Josephina Bergvall 

  Kursföreståndare: 
  Carl Lebeck 
  Hedvig Bernitz  

  Kontaktuppgifter och telefontider

  Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på länken nedan och därefter på den ruta som har rubriken "Kontaktinformation - Statsrätt".

  Se aktuella besöks- och telefontider