Statsrättspodden

Statsrättspodden är, som namnet kanske antyder, kopplad till grundkursen i statsrätt på juristprogrammet, Stockholms universitet.

I Statsrättspodden diskuteras aktuella statsrättsliga ämnen tillsammans med inbjudna gäster, såsom till exempel domare, rättsexperter och advokater. I de samtal som förs beskrivs relationen mellan juridik och samhälle och växelverkan däremellan där juridiken både formar och formas av det samhälle vi lever i. 

Podden riktar sig i första hand till studenter men givetvis är alla med ett intresse för statsrättsliga frågor välkomna att lyssna. Podden finns även transkriberad.

Logotyp Statsrättspodden
 

Om podden

Syftet med Statsrättspodden är att studenterna ska ges ett komplement till de traditionella undervisningsformerna och på så sätt få ett nytt pedagogiskt verktyg som kan uppmuntra och motivera till att se juridiska frågeställningar från olika perspektiv. Det ger studenterna möjlighet att vidga sitt kritiska tänkande samtidigt som de får insyn i hur teorin från utbildningen tillämpas i det praktiska arbetet som jurist. Tanken är att podden även ska visa att juridiska samtal kan se ut och föras på olika sätt – och att juridiken inte existerar i ett vakuum. 

Bakom idén står Kavot Zillén, docent och universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen och samtalen leds av Julia Dahlqvist, doktorand i offentlig rätt vid Juridiska institutionen. Podden genomförs som ett pilotprojekt och finansieras med medel för kvalitetshöjande åtgärder inom grundutbildningen.

 

Avsnitt

Statsrättspodden finns där poddar finns. De första avsnitten släpptes i november 2021 och består bland annat av ett introavsnitt samt ett avsnitt som gästats av Elisabeth Fura – tidigare domare i Europadomstolen, chefs-JO och ordförande för advokatsamfundet, etc.

Statsrättspodden på Spotify

 

Statsrättspoddens avsnitt är transkriberade. Vänligen ha i åtanke att det dock finns vissa svårigheter i att återge ett levande samtal fullt ut i text.

Statsrättspodden #1 (69 Kb)
Intro, info och inlärningsteknik

Statsrättspodden #2 (86 Kb)
Staten och minoriteter – sanning och konsekvens

Statsrättspodden #3 (105 Kb)
Regeringsbildning, juridik och politik – är det något fel på reglerna?

Statsrättspodden #4 (71 Kb)
Kriser, krishantering och krisreglering – hårdvaror och mjukvaror

 

Kontakt

Kavot och Julia
Personerna bakom Statsrättspodden: Kavot Zillén och Julia Dahlqvist

Julia Dahlqvist, doktorand i offentlig rätt
julia.dahlqvist@juridicum.su.se

Kavot Zillén, docent i offentlig rätt (projektledare)
kavot.zillen@juridicum.su.se

På denna sida