Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Civilrätt B

Kursen Civilrätt B ger en orientering om den immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagstiftningen. Vidare analyseras skyddet av intellektuella prestationer och kännetecken, samt betydelsen av företags lojala beteende på marknaden ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv.

White Copyright Sign And Sound Block Over Wooden Desk
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Civilrätt B är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Civilrätt B utgör den andra kursen inom ramen för det så kallade civilrättsåret (kurserna Civilrätt A–D samt Associationsrätt) och syftar till att förmedla kunskaper om rättsreglerna och rättsprinciperna på immaterialrättens och marknadsrättens område.

Inom immaterialrätten behandlas frågor om upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Marknadsrätten omfattar frågor om marknadsföring och konkurrens. Reglerna på området är till stor del internationellt harmoniserade vilket innebär att de måste studeras i ljuset av den internationella rättsutvecklingen på området, däribland europarätten. Kursen syftar även till att skapa förståelse för den ekonomiska och politiska betydelsen av skyddet av intellektuella prestationer och kännetecken samt företags lojala beteenden på marknaden.  

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning VT2023 (102 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppseminarier.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid 7 av 7 seminarier samt genom en skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Huvudexaminator:
  Frantzeska Papadopoulou Skarp

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: cb@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Ida Boström 

  Kursföreståndare: 
  Frantzeska Papadopoulou Skarp  
  Per Jonas Nordell  
   

  Kontaktuppgifter och telefontider

  Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på länken nedan och därefter på den ruta som har rubriken "Kontaktinformation - Civilrätt B".

  Se aktuella besöks- och telefontider