Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Juridisk introduktionskurs

Juristprogrammet inleds med Juridisk introduktionskurs. Kursen ger grundläggande kunskap i juridisk metod, med betoning på rättskällehantering samt en översikt över rättssystemet.

introduktionskurs
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Juridisk introduktionskurs utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen läses som den inledande delen av studierna. Den övergripande målsättningen med kursen är att den ska ge de grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor som studenten behöver för de vidare studierna på övriga obligatoriska kurser på Juristprogrammet respektive Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap. Kursen syftar bland annat till att ge studenten en överblick över det svenska rättssystemets struktur och systematik.

Med utgångspunkt i praktiska övningar förmedlas grundläggande kunskaper i juridisk metod och terminologi i syfte att studenten självständigt ska kunna förstå, analysera och lösa grundläggande juridiska problem med fokus på vissa utvalda rättsområden. Metodstudierna omfattar träning i grundläggande rättskällehantering och informationssökning. Studenten ges även grundläggande träning i juridisk problemlösning, rättsvetenskaplig analys och vetenskaplig kritisk reflektion. Vidare diskuteras under kursen rättens roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund.

Välkomstbrev för antagna HT24

Kursansvariga hälsar dig välkommen och informerar om vad du behöver känna till inför kursstart i juridisk introduktionskurs, höstterminen 2024.

Gratulerar – du har gjort ett klokt val! 

Vi hälsar dig varmt välkommen till Stockholms universitet och till Juristprogrammet.

Juristprogrammet är en bred och allmänbildande utbildning som efter 4,5 års studier leder till juristexamen som omfattar 270 högskolepoäng (hp). Målet med utbildningen är att ni studenter ska få de kunskaper och färdigheter som behövs för ett arbete med frågor som rör samhällets rättsordning.

Juristprogrammet omfattar nio terminer om vardera 30 högskolepoäng. Varje termin är indelad i ett antal kurser där olika rättsområde studeras. Under din första termin kommer du först att läsa Juridisk introduktionskurs (10,5 hp), Europarätt (7,5 hp) och Statsrätt (12 hp).

Juristprogrammets första vecka startar med tre introduktionsdagar som består av bl.a. gruppintroduktion och föreläsningar. Höstterminen 2024 startar måndagen den 2 september kl. 09.00 med en introduktionsföreläsning i Aula Magna. Vid introduktionen lämnas information om utbildningens innehåll, examination, närvaroregler o.s.v. Samma dag eller dagen efter träffas de olika seminariegrupperna. Onsdagen den 4 september hålls den första föreläsningen på kursen – Introduktion till juridiken. Därefter börjar den obligatoriska seminarieundervisningen. Under den första kursveckan bör du ha skaffat den första kurslitteraturen och kommit igång med läsningen. Information ges vid introduktionen.

Du ska webbregistrera dig på den första terminens kurser för att ta din plats i anspråk på programmet. Detta gör du på www.student.ladok.se  mellan den 5–18 
augusti.
 När du gjort den obligatoriska webbregistreringen kommer du att få tillgång till kurshemsidan för Juridisk introduktionskurs i Athena. Där finns bl.a. schema, litteraturlista och annan viktig information om kursen. Gruppvalet för att välja seminariegrupp öppnar den 26 augusti i Athen.

Vi är glada att du har valt att studera hos oss och vi hoppas att du ska få en bra studietid på Juridicum vid Stockholms universitet.

Vi ses på introduktionsföreläsningen!

Bästa hälsningar,
Kursadministrationen för Juridisk introduktionskurs

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (177 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier, innefattande ett studiebesök vid domstol.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, muntlig redovisning av och aktivt deltagande i en fallövning (case), praktiskt prov i informationssökning och rättskällehantering samt med skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Mia Carlsson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: jik@juridicum.su.se

  Kursadministratör:
  Oskar Klingborn
  Maria Schöning

  Kursföreståndare:
  Mia Carlsson

  Kontaktuppgifter och telefontider

  Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på länken nedan och därefter på den ruta som har rubriken "Kontaktinformation - Juridisk introduktionskurs".

  Se aktuella besöks- och telefontider