Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juridisk introduktionskurs

Juristprogrammet inleds med Juridisk introduktionskurs. Kursen ger grundläggande kunskap i juridisk metod, med betoning på rättskällehantering samt en översikt över rättssystemet.

introduktionskurs
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Juridisk introduktionskurs utgör en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen läses som den inledande delen av studierna. Den övergripande målsättningen med kursen är att den ska ge de grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor som studenten behöver för de vidare studierna på övriga obligatoriska kurser på Juristprogrammet respektive Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap. Kursen syftar bland annat till att ge studenten en överblick över det svenska rättssystemets struktur och systematik.

Med utgångspunkt i praktiska övningar förmedlas grundläggande kunskaper i juridisk metod och terminologi i syfte att studenten självständigt ska kunna förstå, analysera och lösa grundläggande juridiska problem med fokus på vissa utvalda rättsområden. Metodstudierna omfattar träning i grundläggande rättskällehantering och informationssökning. Studenten ges även grundläggande träning i juridisk problemlösning, rättsvetenskaplig analys och vetenskaplig kritisk reflektion. Vidare diskuteras under kursen rättens roll i det omgivande samhället samt dess vetenskapliga grund.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (263 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier, innefattande ett studiebesök vid domstol.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, muntlig redovisning av och aktivt deltagande i en fallövning (case), praktiskt prov i informationssökning och rättskällehantering samt med skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Mia Carlsson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: jik@juridicum.su.se

  Kursadministratör:
  Oskar Klingborn

  Amanuens:
  Leonie Hohenthal

  Kursföreståndare:
  Mia Carlsson