Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Straffrätt

Straffrätt handlar om grundläggande förutsättningar för en gärnings straffbarhet. Straffrätten omfattar frågor som vilka gärningar som är straffbelagda, vad som krävs för att någon ska anses ha begått ett brott, under vilka förutsättningar en gärningsperson kan dömas för brottet, och vilken påföljd som kan utdömas.

straffrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Straffrätt är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen syftar till att skapa förståelse för den straffrättsliga regleringen och systematiken i det svenska straffrättssystemet. Inkluderat i dessa är bland annat de begränsningar som följer av legalitetsprincipen och som har betydelse för straffrättens systematiska karaktär. Studenten ska vidare ha goda kunskaper om relevanta regler och principer att hen kan redogöra för dem och dessutom kunna identifiera de intressen som påverkar straffrättens utformning.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen omfattar primärt straffrättens allmänna del, straffrättens speciella del och påföljdsbestämning. Huvudfokus ligger på den allmänna delen, där det ingår frågeställningar rörande de grundläggande förutsättningarna för en gärnings straffbarhet. Här behandlas bland annat frågeställningar rörande ansvar vid osjälvständiga brottsformer, ansvarsfrihetsgunder samt kravet på uppsåt och oaktsamhet. Med straffrättens speciella del avses de särskilda brotten, t.ex. stöld, som regleras antingen i brottsbalken eller i specialstraffrätten. Påföljdsbestämningen innefattar centrala reglerna om straffmätning och påföljdsval.

Inom ramen för kursen studeras vidare även straffrättens internationella dimensioner, bland annat dess förhållande till europarätten. Kursen inkluderar även aspekter som ser på straffrätt i en bredare samhällelig kontext, där bland annat inslag av kriminalpolitik och kriminologi är inkluderat. 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (373 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, författande av en skriftlig promemoria och genom skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Annika Suominen Dennis Martinsson
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: straff@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Gia Le Truong

  Kursföreståndare: 
  Annika Suominen