Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Rättshistoria

Rättshistoria ger en orientering om rätten och rättstillämpningen ur ett historiskt perspektiv. Kursen syftar till att stimulera till kritiskt tänkande genom att ge studenten en större insikt i juridikens olika metodfrågor och en förståelse för den juridiska argumentationens särart.

rättshistoria
Foto: Classen Rafael / Mostphotos

Rättshistoria utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

I kursen behandlas rättsvetenskapens och den juridiska metodlärans historia i ett rättsgenetiskt perspektiv. Närmare bestämt analyseras rättsvetenskapens och den juridiska metodlärans utveckling med särskilt fokus på tiden från 1700-talets andra hälft – den så kallade upplysningen – fram till 1900-talet. Frågeställningar rörande juridiken som vetenskap, rättens systematiska karaktär och juridikens professionalisering är här centrala.

Inom ramen for kursen behandlas även den romerska rätten, i synnerhet i dess senare vetenskapliga bearbetningar. Syftet med detta är att studenten ska ges en fördjupad förståelse för rättssystemets uppbyggnad och drivkrafterna bakom dess utveckling. Det dogmatiska studiet av den romerska rätten ger dessutom värdefull insikt i de olika rättstraditionernas och rättsfamiljernas gemensamma historiska rötter.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (276 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

   

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning och seminarier.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsningen och seminarierna, författande av en promemoria och en skriftlig tentamen.

  Examinator

  Marie Sandström.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fr.o.m. HT23

  • Kaser, Max, Romersk privaträtt, översättning av 2 uppl. eller senare upplaga, Stockholm 2017 (ca 701 sidor). Boken skall läsas översiktligt.
  • Peterson, Claes, En introduktion till naturrättens historia. Digitalt kompendium som kan laddas ned i Athena.
  • Wilhelm, Walter, Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, Stockholm 1989 (112 sidor).

  Instuderingsmaterial:

  • Seminariematerial för Rättsvetenskapens och den juridiska metodlärans historia (kompendium)
  • Instuderingsmaterial för Rättsvetenskapens och den juridiska metodlärans historia (kompendium) 

  Båda kompendierna kan laddas ned i Athena. Innehållet i kompendiet kan variera över terminerna. Det rekommenderas att använda den upplaga som gäller för respektive termin.

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: rh@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Gustav Innala 

  Kursföreståndare: 
  Marie Sandström  
   

  Kontaktuppgifter och telefontider

  Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på länken nedan och därefter på den ruta som har rubriken "Kontaktinformation - Rättshistoria".

  Se aktuella besöks- och telefontider