Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Rättshistoria

Rättshistoria ger en orientering om rätten och rättstillämpningen ur ett historiskt perspektiv. Kursen syftar till att stimulera till kritiskt tänkande genom att ge studenten en större insikt i juridikens olika metodfrågor och en förståelse för den juridiska argumentationens särart.

rättshistoria
Foto: Classen Rafael / Mostphotos

Rättshistoria utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

I kursen behandlas rättsvetenskapens och den juridiska metodlärans historia i ett rättsgenetiskt perspektiv. Närmare bestämt analyseras rättsvetenskapens och den juridiska metodlärans utveckling med särskilt fokus på tiden från 1700-talets andra hälft – den så kallade upplysningen – fram till 1900-talet. Frågeställningar rörande juridiken som vetenskap, rättens systematiska karaktär och juridikens professionalisering är här centrala.

Inom ramen for kursen behandlas även den romerska rätten, i synnerhet i dess senare vetenskapliga bearbetningar. Syftet med detta är att studenten ska ges en fördjupad förståelse för rättssystemets uppbyggnad och drivkrafterna bakom dess utveckling. Det dogmatiska studiet av den romerska rätten ger dessutom värdefull insikt i de olika rättstraditionernas och rättsfamiljernas gemensamma historiska rötter.
 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Rättshistoria

  Kursbeskrivning (255 Kb)

   

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning och seminarier.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk närvaro vid seminarierna, författande av en promemoria och skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

  Examinator


  Marie Sandström.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   

  • Kaser, Max, Romersk privaträtt, 2 uppl., Jure Förlag, 2017. (Ca 701 sidor) Boken ska läsas översiktligt.
  • Peterson, Claes, En introduktion till naturrättens historia. Kompendium. (Det finns två upplagor med identiskt innehåll. Den äldre upplagan har 77 sidor, den nya 45 sidor.)
  • Wilhelm, Walter, Den juridiska metodlärans utveckling under 1800-talet, Norstedts Juridik, 1989. (112 sidor) 
    

   Instuderingsmaterial

  • Rättsvetenskapens och den juridiska metodlärans historia (kompendium) Innehållet i kompendiet kan variera över terminerna. 
    

   Det rekommenderas att använda den upplaga som gäller för respektive termin.
   

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Äldre kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  E-post: rh@juridicum.su.se
   

  Kursadministratör: 
  Milica Vavan 
  Gustaf Stalebrant
   

  Kursföreståndare: 
  Marie Sandström