Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkrätt

Folkrätt tar upp de rättsregler som styr staters relationer till andra stater och även hur internationella organisationer och individer berörs av detta regelverk.

folkrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Folkrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen inleds med folkrättens allmänna del (rättskällor, subjekt, jurisdiktion och immunitet, statsansvar, förhållandet till nationell rätt, tvistlösning). Den fortsätter med vissa speciella delar (skyddet av individen inklusive mänskliga rättigheter, våldsanvändning, gemensamma nyttigheter samt avslutas med praktikseminarier som omfattar fallstudie och förhandling.

Undervisningen är till stor del problembaserad och behandlar huvudsakligen folkrättens allmänna delar samt frågor som visar på folkrättens roll i det svenska rättssystemet respektive i internationella relationer. Eftersom folkrätten är ett rättssystem som inte har en stark institutionell struktur – lagstiftare, obligatoriska domstolar, verkställande – blir många av juridikens allmänna drag mer tydliga i folkrätten. Särskilt betonas förhållandet mellan folkrätt och politik i såväl rättsbildning som rättstillämpning. Vidare diskuteras hur olika teoretiska uppfattningar – t ex naturrätt och positivism – påverkar tillämpningen av folkrätten.
 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Folkrätt

  Kursbeskrivning (315 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, rättsfallsseminarier och praktikseminarier.  
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid rättsfallsseminarierna och praktikseminarierna samt genom en skriftlig tentamen (salsskrivning). 
   

  Examinator


  Mark Klamberg.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Äldre kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  E-post: fo@juridicum.su.se
   

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman 
   

  Kursföreståndare: 
  Mark Klamberg