Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Folkrätt

Folkrätt tar upp de rättsregler som styr staters relationer till andra stater och även hur internationella organisationer och individer berörs av detta regelverk.

folkrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Folkrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen inleds med folkrättens allmänna del (rättskällor, subjekt, jurisdiktion och immunitet, statsansvar, förhållandet till nationell rätt, tvistlösning). Den fortsätter med vissa speciella delar (skyddet av individen inklusive mänskliga rättigheter, våldsanvändning, gemensamma nyttigheter samt avslutas med praktikseminarier som omfattar fallstudie och förhandling.

Undervisningen är till stor del problembaserad och behandlar huvudsakligen folkrättens allmänna delar samt frågor som visar på folkrättens roll i det svenska rättssystemet respektive i internationella relationer. Eftersom folkrätten är ett rättssystem som inte har en stark institutionell struktur – lagstiftare, obligatoriska domstolar, verkställande – blir många av juridikens allmänna drag mer tydliga i folkrätten. Särskilt betonas förhållandet mellan folkrätt och politik i såväl rättsbildning som rättstillämpning. Vidare diskuteras hur olika teoretiska uppfattningar – t ex naturrätt och positivism – påverkar tillämpningen av folkrätten.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (272 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, rättsfallsseminarier och praktikseminarier. 

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid rättsfallsseminarierna och praktikseminarierna samt genom en skriftlig tentamen (salsskrivning). 

  Examinator

  Pål Wrange
  Katinka Svanberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Äldre kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt:
  E-post: fo@juridicum.su.se

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman 

  Kursföreståndare: 
  Pål Wrange
  Katinka Svanberg