Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationell privaträtt

Internationell privaträtt behandlar valet av rättsregler i tvister av internationell karaktär.

internationell privaträtt
Foto: Sasirin Pamai / Mostphotos

Internationell privaträtt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen behandlar internationellt privaträttsliga frågeställningar och omfattar huvudsakligen tre delområden: domsrätten vid internationella tvister, lagvalet och förutsättningarna för erkännande och verkställighet av utländska domar. Kursen består därför av såväl internationell privaträtt (främst lagvalsfrågor) som internationell processrätt (domsrätt, erkännande och verkställighet). Exempel på frågor som behandlas inom ämnet är: Vilket lands domstol som är behörig att avgöra en tvist och enligt vilket lands lag? I vilka situationer kan utländsk dom eller statusbeslut (t. ex. ingående av äktenskap) erkännas och verkställas i Sverige respektive en svensk dom eller statusbeslut erkännas och verkställas i ett annat land?

Den övergripande målsättningen med kursen är att utveckla studentens färdighet och förmåga att självständigt lösa internationellt privaträttsliga frågeställningar genom att tillämpa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt. En förutsättning för att lösa internationellt privaträttsliga frågeställningar är kunskap i och förståelse av själva ämnet och dess särskilda natur, ämnets syften och dess metoder. Av central betydelse för förståelsen av den internationella privaträtten är kännedom om samspelet mellan europarätten, konventionsgrundad lagstiftning och av den nationellt autonoma lagstiftningen.

Kursen syftar också till förståelse av den internationella privaträttens allmänna läror samt centrala internationellt privaträttsliga frågeställningar. Dessutom ska studenterna bland annat visa förmåga att självständigt och kritiskt bedöma och värdera internationellt privaträttsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta etiska och samhälleliga frågor samt i förhållande till andra rättsordningar.
 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Internationell privaträtt

  Kursbeskrivning (171 Kb)

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna förväntas studenterna såväl enskilt som i mindre studiegrupper kunna föredra viktiga rättsfall och delta i diskussioner samt inta olika roller i fiktiva scenarier. Varje studiegrupp ska vid ett seminarium inför hela seminariegruppen hålla en längre muntlig redovisning.
   

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna samt genom skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

  Examinator

  Erik Sinander.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Äldre kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  E-post: ip@juridicum.su.se
   

  Kursadministratör: 
  Sara Freeman 
   

  Kursföreståndare: 
  Erik Sinander