Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Civilrätt A

Civilrätt A syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om den centrala förmögenhetsrätten, det vill säga skadeståndsrätt, allmän respektive speciell avtalsrätt, fordrings- och skuldebrevsrätt, sakrätt samt allmän förmögenhetsrätt.

civilrätt A
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Civilrätt A är en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet och Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Civilrätt A utgör den första kursen inom ramen för det så kallade civilrättsåret (kurserna Civilrätt A–D samt Associationsrätt) och syftar till att förmedla grundläggande kunskaper om den centrala förmögenhetsrätten, det vill säga skadeståndsrätt, allmän respektive speciell avtalsrätt, fordrings- och skuldebrevsrätt, sakrätt samt allmän förmögenhetsrätt. Inom ramen för kursen diskuteras även rättsområdets sociala, ekonomiska och internationella aspekter. 

 • Kursupplägg


  Följ länkarna nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Civilrätt A

  Kursbeskrivning

   

  Undervisning


  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar, avtalsförhandlingsspel och rättegångsspel.

  Examination


  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, deltagande i avtalsförhandlingsspelet och rättegångsspelet, författande av rättsfallskoncentrat samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).
   

  Examinator


  Mårten Schultz.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Aktuellt

  För särskild information som riktas även till dig som inte ännu är registrerad vid denna kurs, så som mottagningstider och tid för grupp- eller tentaanmälan, så kan du se löpande uppdateringar på länken nedan. Bläddra dig ned på sidan och klicka på den kurs som du vill se aktuell information om.

  Aktuellt för kurser på Juristprogrammet


  Äldre kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen - Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  E-post: ca@juridicum.su.se
   

  Kursadministratör: 
  Johan Mörlin 
   

  Kursföreståndare: 
  Mårten Schultz