Försäkringsrätt, 15 hp

Om kursen

Kursen ger dig en allmän översikt över försäkringsverksamhetens rättsliga reglering samt fördjupade kunskaper i konsumentförsäkring, företagsförsäkring och livförsäkring.

Kursen ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet. Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom Juristprogrammet. Som särskilt förkunskapskrav för att få tentera kursen gäller att godkända tentamina skall ha avlagts i de obligatoriska kurserna i Civilrätt.

Plats kan även ges till sökande med betydande praktisk erfarenhet inom Försäkringsrättsområdet. Du behöver ladda upp dokumenten på antagning.se under Dina sidor som styrker efterfrågad yrkeserfarenhet. Sista dagen att komplettera din ansökan med dokument för HT18 är 21 juni 2018.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen