Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Försäkringsrätt

Kursen Försäkringsrätt ger en allmän översikt över försäkringsverksamhetens rättsliga reglering samt fördjupade kunskaper i konsumentförsäkring, företagsförsäkring och livförsäkring.

Two Cars In Front Of Gavel And Mallet And Judge Striking The Mallet
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Försäkringsrätt ges både som fristående kurs och som specialkurs inom juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Plats kan även ges till sökande med betydande praktisk erfarenhet inom försäkringsrättsområdet.

Denna sida avser den fristående kursen i försäkringsrätt. Besök sidan för Försäkringsrätt JU65AA om du är antagen som student på juristprogrammet och intresserad av att läsa denna kurs som valbar specialkurs. 

Kursen avser att, med utgångspunkt i det översiktliga studiet av försäkringsavtalsrätt under juristprogrammets grundläggande kurser i civilrätt, analytiskt behandla och belysa försäkringsrätten i hela dess vidd. I kursen ingår således en grundlig behandling av försäkringsrörelserätt,försäkringsavtalsrätt och försäkringsförmedlingsrätt. Dessutom behandlas den obligatoriska och lagstadgade trafikförsäkringen samt härutöver ett antal centrala försäkringstyper vars omfattning regleras genom standardvillkor.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. Aktuell kursplan finns i den högra spalten under rubrik "Kursplan - Juridiskt dokument" (alt. mot slutet av denna sida om du sitter på en mobil enhet).

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (636 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en PM-uppgift som bedöms tvågradigt (godkänt alternativt underkänt) samt en skriftlig salstentamen.

  Examinator

  Marcus Radetzki

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

  Schema delas med Försäkringsrätt JU65AA.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se/


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  forrat@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Marie Hellgren

  Kursföreståndare: 
  Marcus Radetzki