Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Försäkringsrätt

Kursen Försäkringsrätt ger en allmän översikt över försäkringsverksamhetens rättsliga reglering samt fördjupade kunskaper i konsumentförsäkring, företagsförsäkring och livförsäkring.

Two Cars In Front Of Gavel And Mallet And Judge Striking The Mallet
Foto: Andrey Popov / Mostphotos


Försäkringsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Plats kan även ges till sökande med betydande praktisk erfarenhet inom försäkringsrättsområdet samt är möjlig att läsa som fristående kurs (JU65FF). 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Kursen avser att, med utgångspunkt i det översiktliga studiet av försäkringsavtalsrätt under juristprogrammets grundläggande kurser i civilrätt, analytiskt behandla och belysa försäkringsrätten i hela dess vidd. I kursen ingår således en grundlig behandling av försäkringsrörelserätt,försäkringsavtalsrätt och försäkringsförmedlingsrätt. Dessutom behandlas den obligatoriska och lagstadgade trafikförsäkringen samt härutöver ett antal centrala försäkringstyper vars omfattning regleras genom standardvillkor.
 

 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Försäkringsrätt

   

  Undervisning


  Undervisningen består av seminarier.
   

  Examination


  Kursen examineras genom en PM-uppgift som bedöms tvågradigt (godkänt alternativt underkänt) samt en skriftlig salstentamen.
   

  Examinator


  Marcus Radetzki
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteratur delas med Försäkringsrätt JU65FF
   

 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen FastReg.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  forrat@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Alva Westher

  Kursföreståndare: 
  Marcus Radetzki