Stockholms universitet

Forskargrupp Barn, migration, integration

Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet initierade 2016 en särskild tvärvetenskaplig satsning på temat Barn, migration och integration. Genom medel av rektor anställdes sex stycken forskare, inom fyra olika områden, som under 2017-2019 har utfört forskning inom ramen för initiativet.

Liten pojke går vid ett tåg och håller sin mamma i handen. Migranter.
Foto: Radek Procyk / Mostphotos

Det övergripande syftet med satsningen Barn, migration, integration (BMI) har varit att fördjupa förståelsen för de utmaningar och möjligheter som följer av den stora ökningen av människor, varav många är barn, som kommit och kommer till Sverige under senare tid.

Gruppbeskrivning

Satsningen samordnas och har förvaltats/administrerats av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten samt en särskilt tillsatt styrgrupp bestående av forskare från humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna.

Läs mer om BMI
 

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Pernilla Leviner

Professor, prodekan

Juridiska institutionen
Pernilla Leviner

Ann-Christin Cederborg

Professor emerita

Psykologiska institutionen
Ann-Christin Cederborg Foto: Psykologiska institutionen/HB

Tommy Lundström

Professor i socialt arbete

Institutionen för socialt arbete
Tommy Lundström. Foto: Eva Dalin

Wiweka Warnling Conradsson

Professor emerita

Juridiska institutionen
Wiweka Warnling Nerep

Medlemmar

Lisa Berg

Universitetslektor/docent

Institutionen för folkhälsovetenskap
Lisa Berg

Daniel Hedlund

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Daniel Hedlund. Foto: Rickard Kilström

Katrin Lainpelto

Universitetslektor, docent

Juridiska institutionen
Katrin Lainpelto

Erik Lundqvist

Universitetslektor

Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Sari Vuorenpää

Universitetslektor

Specialpedagogiska institutionen
Sari Vuorenpää

Kavot Zillén

Universitetslektor, docent

Juridiska institutionen
Kavot Zillen

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter