Utbytesstudier: nytt ansökningssystem och nya utlysningsperioder

Stockholms universitet har börjat implementera ett nytt system för hantering av internationell mobilitet med syftet att effektivisera och strömlinjeforma processer på hela universitet. Läs mer om hur Juridicum anpassar sig till detta och hur det påverkar kommande ansökningar om utbytesstudier via institutionen.

Photo: Clay Banks

Hittills hade alla institutioner på Stockholms universitet olika system för att hantera det administrativa kring utbytesstudier, men från och med vårterminen 2024 finns ett nytt gemensamt verktyg som ska harmonisera och effektivisera dessa processer igenom hela universitet: Mobility Online. Det är nu via Mobility Online att studenter som önskar åka iväg på utbyte ska skicka in sin ansökan. Mer information samt steg-för-steg lathund publiceras i samband med utlysningen i maj 2024.

Nya utlysningsperioder

Juridicum fortsätter med att utlysa utbytesplatser två gånger om året, men ansökningsperioderna har nu fastställda datum, nämligen 15 januari – 15 februari för den första utlysningen om året, och 15 maj – 15 juni för den andra.

Nytt upplägg för utlysning av plaster

Juridicum behåller sin fördelning av utbytesplatser mellan norra och södra jordklotet, men pga det nya tekniska arrangemanget så kan platser inom södra jordklotet för höstterminen inte längre utlysas i maj som tidigare, utan måste utlysas i januari. Plaster inom södra jordklotet för HT kommer bara att utlysas en gång om året framöver.

Från 2025 blir det nya upplägget följande:

  • Utlysning 1, januari-februari: Plaster inom norra jordklotet för nästkommande HT, VT eller läsår (HT+VT) + plaster inom södra jordklotet för nästkommande HT.
  • Utlysning 2, maj-juni: Plaster inom södra jordklotet för nästkommande VT eller omvänt läsår (VT + HT) + eventuella restplaster inom norra jordklotet för VT.

Nästa tillgängliga utlysning för att söka utbytesstudier kommer därför att publiceras den 15/5-24 med deadline 15/6-24. Denna kommer att omfatta platser inom södra jordklotet för VT25 eller omvänt läsår (VT25+HT25) samt restplaster inom norra jordklotet för VT25. Är du intresserad av att åka inom södra jordklotet under HT25 ska du därför ansöka i januari 2025.

Har du frågor eller funderingar om informationen ovan är du välkommen att kontakta Internationella kansliet: exchange@juridicum.su.se.

Möjligheten att studera utomlands finns för alla antagna studenter på juristprogrammet. Under en eller två terminer kan du få chansen att studera vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. Läs mer på följande sidor:

Studera utomlands