Hoppfull forskning om Östersjöns kustmiljöer

Forskningsprojektet Levande vikar har i veckan besökts av flera medier: Dagens Nyheter, Sveriges Radios Naturmorgon och TV4 Nyheterna, som rapporterar om den hoppfulla forskningen och de konkreta tipsen för att få de grunda vikarna att må bättre.

Levande vikar är ett forskningsprojekt som fokuserar på vikar i obalans, som går att åtgärda med lokala åtgärder och med resultat som kan nås ganska snabbt.

– Det kan ge lokala aktörer handlingskraft, säger Joakim Hansen som är forskare i Levande vikar.

Båtkörning som skuggar vikarnas viktiga växter

I ett stort reportage i DN med vackra bilder, förstasida och dubbeluppslag, förklarar Joakim Hansen vikten av att växterna inte skuggas av grumligt vatten och hur uppgrumlat bottensediment efter båtkörning även skulle kunna bidra till algblomning. Det syns tydligt att sättet att köra båt påverkar havsvikarnas miljöer, konstaterar reportern Jannike Kihlberg i DN.

Att testa påverkan från båtlivet är en av delarna i forskningsprojektet Levande vikar. Sedan kommer forskarna att sätta fritidsbåttrafiken i relation till andra miljöproblem. Vikarna påverkas av Östersjöns stora miljöproblem såväl som muddring, båttrafik och lokala utsläpp från land.

– När vattnet blir grumligt blir miljön sämre för växter och för fiskar och det är inte lika trevligt för oss människor heller, som vistas vid havet, säger forskaren Sofia Wikström till TV4 Nyheterna.

Åtgärder som kan genomföras i den egna viken

Naturmorgons reporter Lena Näslund. Foto: Linda Kumblad

I forksningsprojektet undersöks ett antal utvalda vikar, där flera olika åtgärder utförs, samtidigt som särskilda fallstudier genomförs för att kunna utvärdera enskilda åtgärders effekter. Åtgärderna är utformade så att fastighetsägare, samfälligheter, båtklubbar och kommuner ska kunna genomföra dem på egen hand, i sina egna vikar.

– Att reda ut vad grumligheten beror på är en stor del av det detektivarbete som vi måste göra i de här vikarna, säger Linda Kumblad, ledare för forskningsprojektet, till Sveriges radios Naturmorgon.

"Fisken måste ha en miljö att leva i"

Sofia Wikström intervjuas av TV4:s Susanna Baltscheffsky. Foto: Linda Kumblad

I Naturmorgon berättar Linda Kumblad om sambandet mellan de vattenväxter som kanske upplevs som jobbiga när de slingrar sig runt benen när man badar, eller fastnar i båtpropellern, och tillgången till fisk. Kanske vill man ta bort växterna, men:

– Gillar man att fiska så måste man också tänka på att fisken måste ha en miljö att leva i och det utgör vegetationen till väldigt stor del.

Många fiskarter behöver vegetation i de grunda vikarna och vegetationen behöver solljus, så vattnet behöver vara klart. De grunda vikarna kallas också för Östersjöns barnkammare, eftersom vikar i balans är en bra plats för yngel att växa upp i.

– Det är viktigt att det finns en bra vegetation i de här grunda områdena, förklarar Linda Kumblad i Naturmorgon.

Att få verktyg till saker man faktiskt kan göra och att det finns åtgärder som gör skillnad för att få tillbaka klart vatten och fisk, skapar ett lokalt engagemang och kunskap kring hur det man gör påverkar vattnet.

– Det känns väldigt hoppfullt här där vi sitter i båten, avslutar Naturmorgons reporter Lena Näslund sitt reportage.

Vad händer framöver i forskningsprojektet

Foto: Linda Kumblad

Den här sommaren har forskarna i Levande vikar studerat den direkta effekten, på kort sikt, av att köra motorbåtar på olika sätt i vikarna.

– Nästa år kommer vi att studera det långa perspektivet, vad som händer under hela båtsäsongen, berättar Joakim Hansen för DNs reporter.

Han ser också fram emot att i projektet kunna följa upp försök med att stoppa flödet av näringsämnen från bottnarna, försök med vassklippning, uppföljning av fiskfredade områden, och hur olika åtgärder för att minska muddringsskador fungerar. Och så hoppas forskarna att de ska kunna göra försök med att återplantera bottenvegetation.

Läs mer om Levande vikar

Text: Jenny Rosen

Se och hör de olika inslagen

Dagens Nyheter: "Så påverkar småbåtar miljön i grunda havsvikar"

TV4 Nyheterna: "Hetsig båtkörning kan leda till grumligt vatten: ”Sämre för miljön”

Naturmorgon 1 oktober: "Vargdetektiver och hopp om levande vikar"

Om Levande vikar

Projektet syftar till att restaurera ett antal kraftigt påverkade grunda havsvikar i Östersjön och samtidigt ta fram och sprida användbar kunskap om lämpliga metoder för hur det kan göras, och vad det kostar.

Projektet genomförs av och finansieras av BalticWaters2030 i nära samarbete, och med finansiellt stöd från, Stockholms universitet och länsstyrelsen i Stockholm. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillskjutit medel till Stockholms universitet för genomförandet av provtagning och uppföljning i projektvikarna.
Läs mer om projektet här.