Stockholms universitet

ForskarFredag lockade många besökare till AlbaNova

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Det och mycket annat fick besökarna upptäcka under ForskarFredag som firades över hela Sverige den 30 september.

En jordglob visar utsläpp av aerosoler.
Foto: Ingmarie Andersson

Hela AlbaNova bubblade av aktivitet när ForskarFredag äntligen kunde firas på plats, efter två år av digitalt evenemang. Tusentals nior, gymnasieungdomar och en intresserad allmänhet fick prova på forskningsexperiment, gå rundturer i laboratorierna, se teleskop, lyssna till spännande föreläsningar och ställa sina frågor till forskare inom en rad olika ämnen. Temat för årets ForskarFredag var “En bättre och friskare värld”.

 

Spännande forskarmöten

I forskarutställningen kunde besökarna bland annat prata med klimatforskare från Bolincentret och forskare från Fysikum som visade experiment med vakuum, kyla och spänning. På ett bord låg fem skallar som illustrerade människans utveckling, en väldigt aktuell fråga med tanke på Svante Pääbos Nobelpris som tillkännagavs veckan efter ForskarFredag.

Besökarna kunde också lyssna till föreläsningar och ett panelsamtal om källkritik med bland andra Åsa Wiksforss, professor i teoretisk filosofi.

Forskare förklarar fysik.
Forskare förklarar fysik. Foto: Ingmarie Andersson
 

Forskar Grand Prix

Dagen avslutades med Stockholms delfinal i tävlingen Forskar Grand Prix, som är Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. De tävlande ska presentera sin forskning på ett så enkelt, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt – på fyra minuter! Från Stockholms universitet deltog Marjorie Ladd Parada från Fysikum som forskar på vattnets mystiska egenskaper och Sibel Korkmaz, vid institutionen för socialt arbete, om våld i ungas nära relationer. Vinnare av delfinalen blev Tomas Rosén från KTH. Den stora nationella finalen går av stapeln den 1 december på Nalen i Stockholm. 

 

ForskarFredag på Skansen

Det var inte bara på AlbaNova som universitetets forskare träffade allmänheten denna dag. På Baltic Sea Science Center på Skansen fick gymnasister träffa havsforskare. Marinekologen Monika Winder visade plankton, som är små organismer med mycket stor påverkan – bland annat kommer hälften av syret vi andas från dem! Maringeologen Richard Gyllencreutz visade en sedimentkärna från Östersjöns botten, fylld av randig lera som avsattes när inlandsisen smälte för flera tusen år sedan. Och ekotoxikologen Marlene Ågestrand berättade om giftiga kemikalier och vad samhället kan göra för att hindra att de fortsätter spridas i miljön och lagras i våra och andra organismers kroppar.

Havsforskare möter gymnasister under ForskarFredag

 

Mer om ForskarFredag

ForskarFredag vill lyfta upp vardagsnära och aktuell forskning för att skapa dialog mellan forskare och allmänheten och arrangeras i Stockholm av Vetenskapens hus tillsammans med SU, KTH och KI. Nationell samordnare för ForskarFredag är Vetenskap & Allmänhet. 

Evenemanget är en del av European Researchers’ Night som uppmärksammas i över 300 städer och når över en miljon besökare i Europa den sista fredagen i september.