Nya forskningsmedel från Formas

Formas har just fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas medel och några av våra forskare har fått medel som huvudsökande eller medsökande till sammanlagt ca 40 miljoner.

Foto: Ninis Rosqvist.
Foto: Ninis Rosqvist.

Ninis Rosqvist (tillsamman med bla Erik Kjellström, SMHI och MISU): "Avoiding a green transition dilemma - The need for climate impact assessments in Swedish Sápmi", 11 MSEK.

Fernando Jaramillo (tillsammans med huvudsökande Hossein Hashemi, Lunds universitet): “Leap in Swedish freshwater monitoring for water supply risk mitigation”, 4 MSEK.

Carla Ferreira, Georgia Destouni och Zahra Kalantari (tillsammans med huvudsökande Martyn Futter från SLU): “PUDDLE JUMP: Promoting Upstream-Downstream Directed Linkages in the Environment: “Joined-Up” Management Perspectives”, 16 MSEK.

FORMAS Early Carrer Scientist Call

Fernando Jaramillo: “Optimal hydrological restoration of Swedish wetlands with deeplearning and hydrogeodesy”, 3.9 MSEK

Anna Scaini: “Putting locals first: mapping cultural values across rivers of the world", 3.97 MSEK.