Infrastruktur

Institutionens infrastruktur består av flera laboratorier och en forskningsstation (Navarino Environmental Observatory, NEO). Tarfala forskningsstation överfördes organisatoriskt vid årsskiftet 23/24 från Institutionen för naturgeografi till Stockholms universitets Östersjöcentrum. Nedan finns en sammanställning av vår infrastruktur.

Tunna prov för densitetsanalys. Stockholms dendrokronologiska laboratorium. Fotograf Lena Katarina J
Tunna prov för densitetsanalys. Stockholms dendrokronologiska laboratorium. Fotograf Lena Katarina Johansson.
 

Laboratorier

Institutionen har flera laboratorier med utrustning för både forskning och undervisningen.

Stockholms dendrokronologiska laboratoriet är utrustat med en ITRAX multiscanner tillverkad av Cox Analytical Systems (www.coxsys.se), som gör att vi kan analysera och producera högkvalitativa densitetsdata (MXD).

Vill du ha hjälp med analys av prover, kontakta föreståndaren Björn Gunnarson för ytterligare information om analyskostnader:
E-post: bjorn.gunnarson@natgeo.su.se

Stockholms dendrokronologiska laboratorium

En serie årsringar från ett prov som hittats i Hanvedsmossen i Botkyrka kommun.
En serie årsringar från ett prov som hittats i Hanvedsmossen i Botkyrka kommun. Provet är 3600 år gammalt och har bevarats i den syrefattiga torvmiljön. De små ringarna visar en klimathändelse som förmodligen berodde på ett vulkanutbrott i den Grekiska arkipelagen. Fotograf Lena Katarina Johansson.

 

Geomatik- och fjärranalyslaboratorium finns utrustning för både forskning och undervisning.

 Geomorfologiskt laboratorium finns utrustning främst för undervisning.

 

I Kyl- och fryslaboratoriet förvaras iskärnor, snöprover och andra värmekänsliga prover. Här finns möjlighet att preparera iskärnor i renrumsmiljö.

Köld- och permafrostlaboratoriet är ett lager för sjösediment och permafrost i avvaktan på analys. Det innehåller torvprover, sjösediment och jordprover delvis från extremt svåråtkomliga platser. Detta värdefulla arkiv är en nyckel till internationellt samarbete och publicering.

Optiskt stimulerat luminescenslaboratorium (OSL) består av ett OSL-laboratorium där sedimentprover prepareras inför OSL-datering (kemilaboratorium för mörkrumsarbete) och ett OSL-laboratorium där OSL-mätningar görs med maskinen Lexsyg. OSL (optisk stimulerad luminiscens) är en dateringsmetod där mätningar av luminiscens används för att räkna ut åldrar då sediment avsatts.

I sedimentlaboratoriet finns utrustning för både forskning och undervisning.

 

Forskningsstation

Institutionen har en forskningsstation, Navarino Environmental Observatory (NEO).

Tarfala forskningsstation överfördes organisatoriskt vid årsskiftet 23/24 från Institutionen för naturgeografi till Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Navarino Environmental Observatory (NEO) från 2010 är ett samarbete mellan Stockholms universitet, den Biomedicinska forskningsstiftelsen vid Academy of Athens (BRFAA) och det grekiska företaget TEMES SA. NEO är ett exempel på ett internationellt samarbete mellan akademi och privat sektor för forskning, utbildning och samverkan inom klimat, miljö och hållbar utveckling. Stationen har utvecklats till en plats för forskning och utbildning, där studenter och forskare från hela världen möts för att bedriva fältstudier och utbyta kunskap och idéer inom ramen för olika samarbeten och projekt.

Vid stationen finns ett laboratorium med utrustning för bland annat vattenprovtagning. Stationen har också en del fältutrustning som gummibåtar och olika mätinstrument. Den atmosfäriska mätstationen vid Methonis har olika typer av instrument för atmosfärsprovtagning samt utrustning för väderobservationer.

Navarino Environmental Observatory (NEO)

Tarfala forskningsstation (TRS) ligger på 1130 meter över havet i Kebnekaisefjällen, i norra Sverige, och drivs av institutionen. Stationen invigdes 1961 och har sedan dess använts för forskning inom glaciologi och geomorfologi. Massbalansundersökningar på Storglaciären startade 1946 och fortsätter idag, vilket är världens längsta kontinuerliga glaciärmassbalansrekord. På senare tid har verksamheten vid stationen kompletterats med ekosystemforskning i samarbete med Svensk Infrastruktur för ekosystemvetenskap, SITES. Stationen är öppet under två fältsäsonger (vår och sommar), och välkomnar forskare från alla discipliner att bedriva forskning i en unik arktisk-alpin miljö.

Tarfala forskningsstation

 

Kontakt

Laboratorieansvarig
Föreståndare Navarino Environmental Observatory (NEO)
Föreståndare Tarafala forskningsstation
På denna sida