Forskningsämnen

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan.

Vi studerar kopplade fysikaliska, kemiska, biologiska, geologiska, miljö- och samhälleliga processer och förändringar i världens landområden och deras vatten-, is- och geologiska formationer, klimatsystem och ekosystem, i relation till varandra och till mänskliga samhällen.

 

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde