Examen

Klar med dina studier? Här kan du läsa om hur du tar ut din examen.

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda. Din examen är ett bevis på den kunskap och de färdigheter du har förvärvat under din utbildning.

Doktorsdiplom i rullar. Stockholms Stadshus. Foto Stockholms universitet.

Examensbeviset kan vara väldigt värdefullt. Det kan krävas när du söker masterprogram eller doktorandtjänster samt av arbetsgivare. Studenter som har en examen tjänar genomsnittligt mer än de som har läst utbildningen men inte tagit ut sin examen.

 

Att ta en examen i våra ämnen

Vid Institutionen för naturgeografi kan man få ut examen i följande ämnen (huvudområden).

På grundnivå kan du ta ut kandidatexamen (180 hp) i följande huvudområden:

  1. Biogeovetenskap (Naturvetenskaplig)
  2. Geografi (Filosofie)
  3. Geovetenskap (Naturvetenskaplig)

Har du läst något av våra fem masterprogram på avancerad nivå kan du ta ut masterexamen (180 hp) i något av följande två huvudområden:

  1. Miljövård och fysisk planering (Naturvetenskaplig)
  2. Naturgeografi och kvartärgeologi (Naturvetenskaplig), med inriktning mot (inriktningarna motsvarar masterprogrammen med samma namn):
  • Geomatik med fjärranalys och GIS
  • Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
  • Landskapsekologi
  • Polara landskap och kvartära klimat
 

Examenskrav

Vilka krav som gäller för att få ut din examen beror på när du påbörjade dina studier.

För dig som påbörjat dina studier inom huvudområdet HT16 eller senare gäller våra lokala examensbeskrivningar. Här hittar du listan på samtliga huvudområden vid universitetet med tillhörande lokala examensbeskrivningar.

Lokala examensbeskrivningar

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller för dig som började dina studier inom huvudområdet VT16 eller tidigare.

Examensregler

 

Så ansöker du om examen

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda, här hittar du information om hur du gör din ansökan:

Ansök om examen

Välj examen
Kandidatexamen (Filosofie eller Naturvetenskaplig) 180 hp, Masterexamen (Filosofie eller Naturvetenskaplig), 120 hp eller Masterexamen med inriktning (Filosofie eller Naturvetenskaplig), 120 hp.

Huvudområde och examensinriktningar
För huvudområde, se listor ovan under Kandidatexamen respektive Masterexamen.

Har du läst Kandidatprogram i geografi, i biogeovetenskap, eller i geovetenskap eller Masterprogram i miljövård och fysisk planering hos oss är huvudområdet samma som programmet.

Har du läst Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS, Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser, Masterprogram i landskapsekologi eller Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat väljer du Masterexamen med inriktning (Filosofie eller Naturvetenskaplig), 120 hp, och huvudområde Naturgeografi och kvartärgeologi. Examensinriktningens namn motsvarar programmets namn.

 

Fira din examen - magisterpromovering!

När du får en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) från Stockholms Universitet bjuds du in till magisterpromovering i Aula Magna. Magisterpromotionen är en examensceremoni för att fira nyblivna mastrar, magistrar och andra som tagit ut en examen på avancerad nivå vid Stockholms universitet.

Magisterpromotion

 

Gå med i alumnnätverket

Vi är stolta över våra alumner (tidigare studenter) och hoppas att du väljer att hålla kontakten, varhelst livet tar dig efter studierna. Berätta gärna för oss var du hamnar och hur din utbildning har hjälpt dig att landa där. Våra nuvarande studenter uppskattar verkligen att få höra ifrån er.

Gå med i Stockholms universitets alumnnätverk

 

Kontakt

Studievägledare
På denna sida