Studera hos oss

Hos oss får du studera växelverkan mellan miljö och samhälle lokalt och globalt. Du lär dig att förstå samband i naturen i tid och rum och vad som händer när människan påverkar sin livsmiljö.

Våra utbildningar är tvärvetenskapliga och har stora inslag av exkursioner och fältarbete både i Sverige och i andra länder. Här får du ett helhetsperspektiv i miljöfrågor som ger en bra grund för ditt framtida arbetsliv.

Våra utbildningar

 

Rustar för arbetslivet

Våra utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå ger goda kunskaper för ditt framtida arbetsliv inom en rad olika områden. Vi har tre kandidatprogram, fem internationella masterprogram och en stark forskarutbildning.

Som geovetare studerar du planten Jorden, dess yta och de processer som verkar i berg, luft och vatten. Det är kunskap som behövs för att förstå naturens kretslopp, vårt föränderliga klimat och hur olika processer påverkar det samhälle vi lever i dag. Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta med prospektering av naturresurser, riskanalyser, anläggningsarbeten, miljöutredningar, klimatanpassningsåtgärder, samhällsplanering och forskning.

Möt Sandra Morawiecki som studerar på Kandidatprogram i geovetenskap

 

 

Geografi är ett tvärvetenskapligt ämne mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap där du studerar samband mellan naturmiljö och samhällsutveckling. Det handlar om människans livsvillkor i relation till mat och vattenförsörjning, markanvändning och resurskonflikter. Ämnet geografi kopplar även till flera andra ämnen, som exempelvis biologi, statskunskap och informationsteknik. Utbildningen ger ett unikt vetenskapligt helhetsperspektiv av stor relevans för arbetsmarknaden.

Möt Agnes Nordlander som studerar på Kandidatprogram i geografi

 

 

Biogeovetenskap kombinerar ämnena geovetenskap och biologi. Kunskap inom biogeovetenskap är viktig inom samhällsplanering, naturresursutnyttjande och miljöövervakning. Biogeovetare arbetar inom miljömyndigheter som exempelvis Miljödepartementet, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, länsstyrelserna och kommunerna. Även inom den privata sektorn arbetar biogeovetare som rådgivare och konsulter. Några blir forskare.

Möt Johan Eriksson som läser på Kandidatprogram i biogeovetenskap

 

 

Vill du spetsa din kandidatutbildning med ett masterprogram? Vi ger fem olika masterprogram, som ger dig fördjupade kunskaper och gör dig eftersökt på arbetsmarknaden eller förberedd för en forskarkarriär. Våra tidigare studenter arbetar i dag vid myndigheter och organisationer, men även inom privat verksamhet som rådgivare och analytiker inom konsultbolag. En del blir forskare.

Möt Rebecca Larsson som berättar om sitt jobb på Thyréns och sina studier på Kandidatprogram i geografi och Masterprogram i miljövård och fysisk planering.

 


Rebecca intervjuas även i Stockholms universitets magasin, #2.

Möt Stefan Bjursäter som berättar om sitt jobb som miljökonsult på Sweco Environment och sina studier på Kandidatprogram i geovetenskap och sina masterstudier i hyrologi, hydrogeologi och vattenresurser samt kvartärgeologi.

 

 

De vanligaste orden (Word Cloud) i våra avhandlingar under de senaste 10 åren. Foto Helle Skånes.
De vanligaste orden (Word Cloud) i våra avhandlingar under de senaste 10 åren. Foto Helle Skånes.

Hos oss finns forskarutbildningsämnet naturgeografi. Forskarutbildningen i naturgeografi ger kvalificerade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt bedriva forskning och utveckling inom universitet och högskolor, myndigheter och näringsliv.

Forskarutbildning i naturgeografi

 

 

 

Stark koppling till forskning

Vår utbildning och forskning är inriktad mot tvärvetenskaplig miljövård, klimatförändringar och landskapsutveckling, mark- och vattenresurser, landskapsanalys, landskapsekologi, geografiska informationssystem, fjärranalys och polara miljöer.

Vår forskning

 

Stimulerande studiemiljö

Tarfala forskningsstation.

Kombinationen av föreläsningar, seminarier, grupparbete och praktiskt labbarbete ökar dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Små grupper gör att du enkelt kan interagera med lärare och kursdeltagare. Föreläsningar hålls främst i Geovetenskapens hus på campus Frescati.

Inom våra utbildningar erbjuder vi kurser som inkluderar fältresor och exkursioner, främst till platser i Sverige men även till forskningsstationer i Grekland, Navarino Environmental Observatory NEO och i norra Sverige, Tarfala forskningsstation.

 

Nära storstad och natur

Djurgårdsbron till Södra Djurgården.

Stockholm är en vacker och innovativ kunskapsstad som är rankad som en av världens bästa studentstäder.

Institutionen för naturgeografi ligger på Stockholms universitets Frescati-campus. 

Campuset är omgivet av natur i den Kungliga nationalstadsparken som är huvudstadens gröna oas och som har utmärkta kolletkivtrafikförbindelser till centrala Stockholm.

 

Kontakt

Studievägledare
På denna sida