Om oss

Vi är världsledande i att driva och främja ökad förståelse, högkvalitativt lärande och hållbara lösningar rörande naturliga fenomen och deras samspel med varandra och samhällsutvecklingen.

Vi undervisar och forskar i naturgeografi, ett brett vetenskapsområde om jordens fysiska och biologiska fenomen, deras egenskaper, processer, mönster och samspel med människan. Vi studerar fenomen kopplade fysikaliska, kemiska, biologiska, geologiska, miljö- och samhälleliga processer och förändringar i världens landområden och deras vatten-, is- och geologiska formationer, klimatsystem och ekosystem, i relation till varandra och till mänskliga samhällen: Vår forskning och utbildning.

Sara Cousins prefekt vid Institutionen för naturgeografi.
Sara Cousins, prefekt vid institutionen.

 

Institutionen i siffror

 • Cirka 1200 studenter som studerar något av institutionens ämnen varje år.
 • Institutionen har cirka 130 anställda och är en del av naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
 • Totalt 176 forskningsartiklar publicerades (in peer reviewed journals) 2021.
 

Priser och utmärkelser

Följande priser och utmärkelser har tilldelats anställda vid institutionen de senaste åren.

Priser och utmärkelser 2021

 • Gia Destouni är den enda forskaren från Stockholms universitet och den enda kvinnan från Sverige (övriga åtta från Sverige är män) på Reuters lista över världens 1000 bästa klimatforskare.
 • Johan Kuylenstierna utsågs till Sveriges tredje "Hållbarhetsmäktigaste" 2021.
 • Stefano Manzoni var även detta år en av de mest citerade forskarna, cross field category.
 • Ellen Berntell vann 2:a pris under postertävlingen vid Bohlin Centre Climate Research School's PhD Day.
 • Abhay Prakash vann 3:e pris för muntlig presentation vid Bohlin Centre Climate Research School's PhD Day.
 • Alexandra Hamm vann första pris för sin poster vid the Regional Conference on Permafrost 2021.

Priser och utmärkelser 2020

 • Gia Destouni tilldelades Sigge Thernwalls stora pris för forskning om hållbar infrastruktur och byggd miljö.
 • Johan August Wahlbergmedaljen i guld till professor emeritus Margareta Ihse och till professor emeritus Karna Lidmar-Bergström för deras stora och banbrytande bidrag till forskning inom naturgeografi.
 • Johan Kuylenstierna tar emot Fostrargärningsmedaljen 2020.
 • Hannah Watts förstaprisvinnare vid Bohlin Centre Climate Research School's PhD Day.
 • Stefano Manzoni var även detta år en av de mest citerade forskarna, cross field category.

Priser och utmärkelser 2019

 • Gia Destouni var Boussinesq-lektor 2019 för the Dutch Belgian Boussinesq Center for Hydrology, under regi av the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences.
 • Johan Kleman har tilldelats Stockholms universitets guldmedalj i åttonde storlek.
 • Daniella Guasconi förstaprisvinnare och Simon Larsson andraprisvinnare för bästa presenation vid Bohlin Centre Climate Research School's PhD Day.
 • Nina Roth vann postertävlingen vid Bohlin Centre Climate Research School's PhD Day.
 • Stefano Manzoni fortfarande en av de högt citerade forskarna, cross field category.

Varje år belönar Stockholms universitet en eller flera personer med utmärkelsen Årets lärare. Följande personer vid Institutionen för naturgeografi har tilldelats priset.

 • 2014 Clas Hättestrand
 • 2009 Ingmar Borgström

Årets lärare

 

Ett hedersdoktorat är en utmärkelse som uttrycker universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Följande personer har på förslag från institutionen utsetts till hedersdoktorer vid Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten.

 • 2017 Johan Kuylenstierna, Adjungerad professor
 • 2015 Jonathan Martin Harbor, Professor
 • 2012 Lars Granath, Kartograf
 • 2011 Claes Grundsten, Författare
 • 2004 Anna Schytt, Vetenskapsjournalist
 

Årsrapporter

Varje år sammanfattas institutionens verksamhet i en årsrapport. Den senaste kan hämtas från länken nedan.

Annual Report 2021 (15875 Kb)

 

Historik

Geografi etablerades som eget ämne vid Stockholms universitet redan 1912, men det dröjde till 1929 innan professor Hans W:son Ahlmann tillträdde. Han var särskilt intresserad av polarforskning och ledde ett flertal expeditioner till Arktis. Hans kom även att starta institutionens forskningsstation inom ämnet glaciologi i Tarfala, invid Kebnekaise.

Nära Hotellneset i Adventfjorden mellan 20 juni och 5 september 1896. Fotograf Otto von Knorring.
Nära Hotellneset i Adventfjorden mellan 20 juni och 5 september 1896. Gerard de Geer med mätinstrumentet och till höger om honom står C.A. Hansson. Mannen med grytorna D. Johannesen. Fotograf Otto von Knorring.

Ämnet Geografi delades 1955 upp i ämnena Naturgeografi och Kulturgeografi. Sedan lång tid har ämnet Kvartärgeologi räknats in under ämnet Geologi som länge studerats vid Stockholms universitet. År 2001 slogs institutionerna för Kvartärgeologi och Naturgeografi ihop till Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. Den 19 september 1997 invigdes Geovetenskapens hus och 2015 ges institutionen namnet Institutionen för naturgeografi.

Institutionens utveckling

 

Geokronologiska muséet

Det världsberömda Geokronologiska institutet grundat av Gerard De Geer har spelat en central roll i den geokronologiska forskningen i början på 1900-talet. Idag finns mycket material från Geokronologiska institutet samlat i Geokronologiska muséet.

 

Vår verksamhet i världen

Institutionen bedriver forskning och undervisning på hela vårt klot.
 

Vår verksamhet i kartor
Vår verksamhet i kartor


På länkarna nedan visas ett urval av våra :

 • Aktuella forskningsprojekt
 • Doktorsavhandlingar
 • Fältstationer
 • Forskningslokaler
 • Platser för undervisning

Vår verksamhet på kartor

Vår verksamhet visad på Google Earth

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
På denna sida