Samarbeten

Vi samarbetar aktivt med universitet, organisationer, myndigheter, företag och enskilda personer utanför universitetet.

Vi vill bygga nätverk, så att steget från universitet till näringsliv ska vara kort och lätt att ta. Framsteg inom forskning är inte bara till för oss, utan för allmänheten. Genom media kan vi bidra till kunskapsspridning och debatt. Med kommunikation kan vi öka förståelsen, intresset och vidga vyerna inför framtiden.

Jeep från fältstationen Navarino Environmental Observatory. Fotograf Malin Stenberg de Serves.
Jeep från fältstationen Navarino Environmental Observatory. Fotograf Malin Stenberg de Serves.
 

Navarino Environmental Observatory (NEO)

Fältstationen Navarino Environmental Observatory är ett samarbete från 2010 mellan Stockholms universitet, the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens (BRFAA) och Tourism Enterprises of Messinia S.A. (TEMES). 

Navarino Environmental Observatory

 

Organisationer och nätverk

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

The Bolin Centre for Climate Research

 

Samverkan med kommuner och skolor

Vi samarbetar både på kort och lång sikt med kommuner och skolor. Våra forskare är med i olika aktiviteter för skolor året om där vi har populärvetenskapliga föreläsningar, visningar och andra hands-on-aktiviteter. Du hittar oss här:

Vetenskapens hus /Naturens hus (året om)

Världsvattendagen (22 mars varje år)

Biologiska mångfaldens dag (22 maj varje år)

Bolincentrets klimatfestival (september 2022)

Den levande frågelådan (planeras vt 2024)

Geologins dag (9 september 2023)

Forskarfredag (sista fredagen i september)

Forskardagarna (inställt 2023)

Öppet hus (20 mars 2024)

 

Alumni – gå med i vårt alumnnätverk

Om du har läst vid läst Stockholms universitet är du välkommen att gå med i vårt alumnnätverk för att hålla kontakten med universitetet och tidigare kursare.

Masterstudenten Isabelle Freijd-Olofsson berättar om hur det är att sommarjobba som miljökonsult på vår senaste alumnträff med ca 75 deltagare den 10 oktober.

Gå gärna med i vår LinkedIn-grupp för att få tips om lediga jobb, lära dig mer om vår forskning, utbildning och våra samarbeten. Här hittar du även information om våra alumnträffar som vi har 1-2 gånger per år.

Länk till LinkedIn för Department of Physical Geography, Stockholm University

Under Alumni - våra tidigare studenter har vi samlat några av våra alumner som läst vid vår institution. Alumnerna ger en inblick över arbetsmarknaden för våra studenter. Är du en tidigare student som läst hos oss och vill vara med på listan?

Kontakta Maria Damberg, maria.damberg@natgeo.su.se 

Vill du veta mer om vårat arbete med alumner, vara med och berätta om ditt jobb efter studier hos oss kontakta Malin Stenberg de Serves malin.stenberg@natgeo.su.se

Allumnnätverket kan också ge dig tillgång till ny kunskap, nya forskningsresultat, fortbildning och kontakt med föreläsare och lärare. Du får möjlighet att:

  • återknyta kontakten med gamla kursare
  • universitetets digitala nyhetsbrev 10 gånger per år
  • tillgång till aktuell kunskap och nya forskningsresultat
  • inbjudningar till återträffar och andra arrangemang
  • övriga förmåner som erbjuds nätverkets medlemmar

Om du har frågor, kontakta alumn@su.se

Stockholms universitets alumnnätverk

Flera av våra kurser som till exempel Miljökonsekvensbeskrivningar, Trafik och miljö samt Miljövård och fysisk planering gör studenter större projektarbeten i samverkan med olika kommuner och myndigheter. 

Projektarbeten i samverkan med kommuner och myndigheter

 

Kontakt

Administrativ chef
Studievägledare
På denna sida