Organisation

Vid institutionen arbetar cirka 115 anställda. Verksamheten leds av institutionens prefekt, ställföreträdande prefekt, studierektor, HR-ansvarig och administrativ chef.

Institutionens högsta beslutande organ är institutionsstyrelsen, vilken består av vid institutionen anställda och studerande. Den beslutar om ekonomiska resurser och budget samt om riktlinjer av principiell betydelse vad gäller till exempel undervisning och examination. Styrelsens sammansättning säkerställer att forskare, teknisk/administrativ personal och studenter alla är representerade.

 

Institutionsstyrelse

Prefekt
Sara Cousins, ordförande

Ställföreträdande prefekt
Stefan Wastegård, vice ordförande

Ordinarie ledamöter
Salim Belyazid
Moa Holmlund (representant för T/A-personal)
Per Holmlund
Gustaf Hugelius
Regina Lindborg
Helle Skånes

Studentrepresentanter
Josefin Axelsson (doktorandgruppen)
Sofia Samulesson (studentgruppen)

Suppleanter (gruppsupleanter)
Margareta Hansson
Peter Jansson
Arjen Stroeven
Lars-Ove Westerberg
Ellen Berntell (suppleant för forskarstuderande)
Malin Stenberg de Serves (suppleant för T/A-personal)

 

Institutionen leds av en prefekt, som är ordförande i institutionsstyrelsen, och ställföreträdande prefekt, som är vice ordförande. Prefekten har resultatansvar och ansvarar för institutionens personal och organisation.

På institutionen finns även en administrativ chef som ansvarar för den administrativa personalen och institutionens stödverksamhet.

Vid institutionen finns en ledningsgrupp, som är ett rådgivande stöd till institutionens prefekt och ställföreträdande prefekt samt till Institutionsstyrelsen. Ledningsgruppen består av prefekt, ställföreträdande prefekt, administrativ chef, personalhandläggare och studierektor för grundutbildningen.

 

Miljö

Universitetet är miljöcertifierat och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete. Vårt miljöarbete bygger på ett kontinuerligt förbättringsarbete och att miljöhänsyn genomsyrar hela verksamheten. Institutionens miljöhandlingsplan uppdateras årligen.

Miljöhandlingsplan 2021 (34 Kb)

Styrdokument vid Stockholms universitet - Regelboken

 

Kontakt

Administrativ chef
På denna sida