Studera utomlands

Längtar du ut i världen? Varför inte ta chansen att läsa en del av din utbildning utomlands? Här berättar vi om vilka alternativ som finns till utlandsstudier och hur du går till väga för att ansöka.

Att studera utomlands är inte bara en möjlighet att lära sig nya saker, skapa internationell erfarenhet och nya språkkunskaper. Genom att resa ut i världen öppnas också dörrar till andra kulturer och nya kontakter. Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap, minnen och vänner för livet. Dessutom är studier utomlands meriterande och ser bra ut i ditt CV.

Trinity College Dublin, the University of Dublin. Fotograf John Jordan.
Trinity College Dublin, the University of Dublin. Fotograf John Jordan.

Väljer du att läsa en period utomlands finns olika sätt att gå tillväga. Du kan studera via ett av universitetets centrala utbytesavtal, institutionens egna avtal eller på egen hand. I varje fall är det viktigt att vara ute i god tid, helst ett år innan studietiden vid partneruniversitetet börjar.

 

Genom universitetets centrala avtal och nätverk

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att studera en eller två terminer vid något av universitetets partneruniversitet runt om i världen. Det finns universitetsövergripande (centrala) utbytesavtal som kan sökas av studenter från alla institutioner vid Stockholms universitet. Följande utbytesprogram, -avtal och nätverk ligger på central nivå: Civis Erasmus+, north2north, Nordlys.

Information om universitetets centrala avtal och nätverk

 

Genom institutionens avtal

Vi har utbytesavtal genom Erasmus+ med ett flertal universitet i Europa.

Information om institutionens utbytesavtal genom Erasmus+

Det finns också utbytesplatser via ett fakultetsavtal till Nanyang Technological University, NTU, ett topprankat universitet i Singapore. Information om utbytesstudier i Singapore finns på Kemiska institutionens hemsida.

Information om vilka partneruniversitet som institutionen har avtal med kan du söka ut via:

Departmental Agreements and Networks (uppdateras när de nya avtalen är klara)

  • Kandidatprogram i geografi, 180 hp - Termin 4 eller 5
  • Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp - Termin 5 (hösttermin)
  • Kandidatprogram i biogeovetenskap. Då programmet enbart består av obligatoriska kurser finns egentligen inte något bra utrymme för utlandsstudier på kandidatnivå.
  • Mastersprogram vid Institutionen för naturgeografi - Termin 3 (hösttermin)
 

Studera utomlands på egen hand

Du kan även studera utomlands på egen hand, då är du inte bunden till universitet som det finns avtal med. Det ger dig stor valfrihet, men inne­bär att du själv måste skaffa all information, sköta kursval och ansökan, hålla kontakten med universitet och myndigheter och stå för terminsavgift.

 

Praktik utomlands

De kunskaper och färdigheter du får i din utbildning här vid Stockholms universitet är generellt applicerbara bortom landsgränser. Det innebär att du inte behöver begränsa dig till arbetsplatser i Sverige när du letar efter en praktikplats.

Praktik och praktikkurser

Praktik utomlands via Erasmus+

Som student vid Stockholms universitet har du möjlighet att få praktisera vid ett företag eller en organisation i något av de länder som ingår i Erasmus+. Du kan även ansöka om Erasmuspraktik för t ex datainsamling inom ditt examensarbete. Du bör vara registrerad på en praktikkurs eller examensarbete vid institutionen för att kunna ansöka om Erasmus+ stipendiet.

Praktik utomlands via Erasmus +

Minor Field Studies

Observera: Notera att SIDA inte kommer att fortsätta finansiera MFS programmet och inga nya utlysningar sker från och med Ht 2022.

Vill du skriva din uppsats eller göra ditt examensarbete utomlands? En väg dit är att ansöka om ett Sida-finansierat Minor Field Studies-stipendium och genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din masteruppsats.

Minor Field Studies MFS

 

Kontakt

Är du student vid vår institution och är intresserad av att studera utomlands kan du kontakta vår Internationella koordinator.

Internationell koordinator
På denna sida