Ny student

Välkommen till Institutionen för naturgeografi!

Vi hoppas att du kommer att tycka om dina studier hos oss och få stor nytta av dem. På den här sidan har vi samlat det viktigaste för att du som ny student ska få en smidig start hos oss. Om du inte hittar den information du letar efter, tveka inte att kontakta oss.

 

Antagen – Aktivera ditt universitetskonto och registrera dig

Inför terminsstart ska du aktivera ditt universitetskonto som du behöver för att få tillgång till universitetets alla IT-tjänster. Efter aktiveringen kommer du att få ett bekräftelsemejl med vidare instruktioner hur du beställer ett universitetskort samt registrerar dig på din kurs. Du behöver vara registrerad på kursen för att få följa undervsiningen. Allt du behöver göra finns samlat under:

Checklista för en lyckad terminsstart

På våra kurser gäller webbregistrering om inte annat anges. För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig inom angiven registreringsperiod som står i informationsutskicket. Du som är antagen till program ska webbregistrera dig på första kursen för att programmet ska aktiveras (och webbregistrering gäller för kommande programkurser om inte annat anges). Om du har problem att registrera dig ska du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag.

Webbregistrering

Om du är antagen med villkor VI var du inte behörig vid ansökningstillfället. Du har på dig fram till kursstarten att uppfylla behörighetskraven. Under tiden som du har en villkorad antagning, kan du inte registrera dig.

Om du är reservplacerad, avvakta meddelande från studentexpeditionen.

Reservantagning kan bli aktuellt när någon eller några som blivit antagna till en utbildning tackat nej till sina platser. Utifrån resultatet i urvalet kallas reserver i tur och ordning. Det kan ske i förväg men i vissa fall är det först på uppropet som det avgörs om du får en plats eller ej på uppropet. Det är inte säkert att vi kallar reserver till alla kurser, då vi i vissa fall redan har antagit extra många till en utbildning (ett så kallat överintag). Det betyder att vi inte alltid kan fylla på med reserver även om några hoppar av, dessa tomma platser är redan fyllda av studenter i överintaget.

Inför kursstart får du e-post från oss med information om upprop, schema, litteraturlista m.m. Se till att bevaka din e-post (titta även i skräppostfiltret). Du kan hitta schema, kurslitteratur och vem som är kursansvarig på respektive kurssida i Utbildningskatalogen.

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd kan du ansöka om stöd och anpassningar. Du bör söka så snart som möjligt efter att du blivit antagen för att kunna ta del av bästa möjliga stöd. Så här ansöker du om stöd:

Studera med funktionsnedsättning

När du har ditt Nais-intyg kontaktar du studievägledaren för ett möte där vi går igenom stöd och anpassningar. Efter mötet ska du ta kontakt med kursansvariga för de kurser du kommer gå och meddela dem att du blivit beviljad stöd, för att de ska kunna förbereda sig på ett bra sätt. Inför varje salstentamen ska du i god tid kontakta din tentamensadministratör.

Tentamensrutiner för studenter med behov av särskilt pedagogiskt stöd

OBS! Våra kandidatprogram ges tillsammans i samarbete med andra institutioner och du behöver också ta kontakt med studievägledaren vid dessa institutioner.

Om du har fått ändrade planer får du gärna meddela oss att du avbryter studierna. Du kan också själv lägga in återbud via antagning.se eller i Ladok för studenter. Avbryter du studierna inom de tre första veckorna har du möjlighet att söka kursen igen.

 

Athena – lärplattform

På våra kurser används lärplattformen Athena. För att komma till din kurssajt i Athena måste du vara registrerad på kursen (kontrollera i Ladok för studenter) samt ha ett aktiverat universitetskonto. Om du ändå inte hittar din/dina kurser i Athena, kontakta din studentexpedition.

På vissa distanskurser används lärplattformen Moodle och du får information om det i kursinformationen från oss.

Athena

Här hittar du information om hur du kommer igång med Athena: Kom igång med Athena (studenter).

Athena är ett universitetsgemensamt verktyg och därför kan du vända dig till universitetets Helpdesk om du har frågor. Ställ din fråga i Serviceportalen eller ring 08-16 19 99. Du kan bland annat få hjälp med att återställa ditt lösenord.

Du kan ladda ner en gratis app och använda Athena i mobilen eller på läsplatta. Appen heter Itslearning och finns för iPhone och Android.

Installera app för Athena

 

Ämnesråd SCEG och studentkåren SUS

Vill du vara med i SCEG – Student Council of Environmental and Geosciences och bevaka dina och andra studerandes intressen i studiefrågor under studietiden?

SCEG – Student Council of Environmental and Geosciences

SUS – Stockholms universitets studentkår

Tips från studenter

 

Hitta till oss

Drönarbild över Geovetenskapens hus och Arrheniuslaboratorierna. Foto Elin Sahlin.
Drönarbild över Geovetenskapens hus och Arrheniuslaboratorierna. Foto Elin Sahlin.

Institutionen för naturgeografi hittar du i Geovetenskapens hus som ligger mitt i Nationalstadsparken på Stockholms universitets campusområde i Frescati, Norra Djurgården, Stockholm.

Hitta till Geovetenskapens hus

 

 

 

 

 

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till Studentexpeditionen vid frågor som rör kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen.

Vänd dig till Studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Studievägledare, studentexpedition och fler kontakter

Kontakt

På denna sida