Kontakt

 

Frågor om vår forskning

Presskontakt
 

Forskarutbildningen

Frågor om forskarutbildning (ansökningar och annat) ställs till studierektor för forskarutbildning.

Studierektor för forskarutbildning
 

Forskningsenhetsansvariga

Frågor om forskning kan också ställas direkt till våra enhetsansvariga.

Geomorfologi och glaciologi

Hydrologi, permafrost och miljösystem

Klimatvetenskap och kvartärgeologi

Landskap, miljö och geomatik

 

Prefekt

Prefekt
På denna sida