Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktinformation till övergripande funktioner på Institutionen för naturgeografi. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Om du kontaktar flera personer samtidigt, inkludera alla mottagare i samma meddelande. Skicka inte flera separata mail till olika personer.

 

Adresser och organisationsnummer

Besöksadress

Geovetenskapens hus
Svante Arrhenius väg 8
Frescati
T-banestation: Universitetet

Postadress

Stockholms universitet
Institutionen för naturgeografi
106 91 Stockholm

Leveransadress

Gods till institutionen ska levereras till universitetets centrala godsmottagning:
Stockholms universitet
Institutionen för naturgeografi
Frescativägen 8
106 91 Stockholm

Fakturaadress

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Fakturareferens: 463 [namn/projektnummer]

Se information för leverantörer

För fakturafrågor och leverantörsinformation, kontakta institutionens ekonomihandläggare, ekonomi@natgeo.su.se.

Organisationsnummer

202100-3062

Telefon

+46 8 162000 (växeln)

 

Press

Har du frågor om aktuella händelser som rör institutionens kunskapsområden är du välkommen att kontakta pressansvarig:
Malin Stenberg de Serves
E-post: malin.stenberg@su.se
Telefon: 08-16 10 52
Mobil: 070-618 25 35

Du kan också kontakta Universitetets centrala presstjänst.

 

Institutionsledning

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
 

Utbildning

Studierektorerna har övergripande ansvar för våra utbildningar. Kontakta studievägledaren för din kurs eller ditt program vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering. Om du har frågor om kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen, kontakta studentexpedtionen där utbildningen hör hemma (för kontakuppgifter till studentexpedtionerna, se utbildningssidan).

Studierektorer

Studierektor för grundutbildningen (grundnivå och avancerad nivå)
Studierektor för forskarutbildning

Studievägledare

Studievägledare avancerad nivå
Studievägledare grundnivå
 

Vaktmästeri och IT

Vaktmästeri
IT
På denna sida