Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Om du kontaktar flera personer samtidigt, inkludera alla mottagare i samma meddelande. Skicka inte flera separata mail till olika personer.

 

Studentexpeditioner

Kontakta den studentexpedition som administrerar din kurs eller ditt program för att få hjälp med kursinformation, registrering, schema, litteraturlistor och tentamen.

Tänkt på när du kontaktar oss via e-post

Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs det gäller. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar snabbare. Undvik att skriva flera separata mail till flera personer.

Studentexpedition
Studentexpedition
Studentexpedition
 

Koordinator för geografikurser inom Ämneslärarprogram

Koordinator för geografikurser inom Ämneslärarprogram
 

Studierektor

Studierektor har övergripande ansvar för våra utbildningar.

Studierektor för grundutbildningen (grundnivå och avancerad nivå)
 

Studievägledning

Kontakta studievägledaren som administrerar din kurs eller ditt program vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering.

Tänkt på när du kontaktar oss via e-post

Ange dina personuppgifter samt vilket program eller vilken kurs det gäller. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar snabbare. Undvik att skriva flera seperata mail till flera personer.

Studievägledare
På denna sida